Regulacje międzynarodowe

OECD i UN

Wytyczne OECD o cenach transferowych, w tym projekt BEPS,

Podsumowanie z implementacji programu BEPS w kilkudziesięciu krajach, w których działamy w sieci Taxand.

Wytyczne UN o cenach transferowych dla krajów rozwijających się.

Unia Europejska (w tym JTPF)

Wytyczne EU JTPF (Forum ds. cen transferowych przy Komisji Unii Europejskiej).