Regulacje międzynarodowe

Ministerstwo Finansów, uzasadniając kolejne zmiany w przepisach regulujących materię cen transferowych konsekwentnie powołuje się na rezultaty prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ponadto, częścią porządku prawnego RP są akty stanowione przez organy Unii Europejskiej (UE). Problematyka cen transferowych stanowi istotne zagadnienie zarówno dla organów UE jak i OECD. Przykładami regulacji w tym zakresie są chociażby raporty z prac działającego przy Komisji Europejskiej Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) czy Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych (Wytyczne OECD). O ile Wytyczne OECD czy raporty JTPF zaliczają się do kategorii tak zwanego „soft law”, to tezy i rozwiązania zawarte w dokumentach publikowanych przez OECD i JTPF powinny być traktowane przez podatników i organy podatkowe (celno – skarbowe) jako zbiór dobrych praktyk i punkt odniesienia, przy interpretacji krajowych regulacji. Powyższe poglądy znajdują potwierdzenie w orzecznictwie sadów administracyjnych (por. m in. Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2018 r. II FSK 1665/16).

Poniżej znajdują się najistotniejsze z perspektywy cen transferowych dokumenty publikowane przez OECD i JTPF, oraz inne instytucje o charakterze międzynarodowym.

OECD i UN

Wytyczne OECD o cenach transferowych, w tym projekt BEPS,

Podsumowanie z implementacji programu BEPS w kilkudziesięciu krajach, w których działamy w sieci Taxand.

Wytyczne UN o cenach transferowych dla krajów rozwijających się.

Wytyczne OECD dot. Wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe; Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic (PDF)  – 18 grudnia 2020 r.

Unia Europejska (w tym JTPF)

Wytyczne EU JTPF (Forum ds. cen transferowych przy Komisji Unii Europejskiej).

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi