Dla kogo?

Oferta skierowana jest do wszystkich podatników, którzy chcieliby dokonać weryfikacji swoich procedur podatkowych, w tym firm zamierzających ubiegać się o udział w Programie Współdziałania lub już w nim uczestniczących, jak również tych, którzy nie zamierzają ubiegać się w najbliższym czasie o uczestnictwo w Programie Współdziałania, ale chcą spełniać wysokie standardy zarządzania funkcją podatkową. 

Organy podatkowe coraz częściej utożsamiają fakt posiadania procedur z rzetelnym podejściem do wypełniania obowiązków podatkowych. Uporządkowanie procesów i ich spisanie w formie procedur podatkowych jest także jednym z najistotniejszych aspektów Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, podlegających analizie przy przystąpieniu do Programu Współdziałania. Odpowiednie procedury podatkowe przydają się jednak wszystkim podatnikom, gdyż ograniczają ryzyko podatkowe i karnoskarbowe, ciążące m. in. na członkach zarządu z tytułu niewykonania / nierzetelnego wykonania obowiązków podatkowych.

Zakres naszego wsparcia

Oferujemy przeprowadzenie audytu posiadanych przez podatnika procedur i procesów podatkowych oraz weryfikację realizacji funkcji podatkowej. Audyt procedur podatkowych przeprowadzony przez CRIDO umożliwi ocenę poprawności, aktualności w świetle przepisów prawa i skuteczności stosowanych procedur podatkowych, a także pozwoli na identyfikację obszarów, które wymagają doprecyzowania lub zmiany.

W ramach naszych prac możemy ograniczyć się do wskazania obszarów wymagających poprawy i najlepszych standardów w danym zakresie albo samodzielnie zaproponować konkretne modyfikacje w procesach podatkowych wraz z treścią nowych procedur.

Korzyści

Dlaczego CRIDO?

Wiemy, jakie wymagania powinien spełniać podatnik, by zostać uznany za odpowiedzialnego, rzetelnego i spełniającego najwyższe standardy zarządzania funkcją podatkową zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów, przewidzianymi dla uczestników Programu Współdziałania.

CRIDO posiada niezbędny know-how w zakresie Programu Współdziałania:

Przygotowaliśmy 1/3 ze wszystkich spółek aplikujących do pilotażowej edycji Programu Współdziałania – projektując od nowa struktury Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, jak i tworząc ponad kilkadziesiąt procedur ogólnopodatkowych, operacyjnych oraz biznesowych na potrzeby organizacji aplikujących do Programu.

Warto sprawdzić

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi