Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, to zgodnie z Ordynacją Podatkową, niezależny organ, którego zadaniem jest opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego lub środków ograniczających umowne korzyści w indywidualnych sprawach.

Rada może również wydawać opinie dotyczące przedstawionych założeń lub projektów ogólnych wyjaśnień, dotyczących możliwości zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub innych przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w przypadku zastosowania schematu podatkowego lub kategorii schematów podatkowych, a także opinie w sprawach dotyczących cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

W skład rady wchodzi 9 osób będących przedstawicielami m.in świata nauki, rządu oraz samorządu terytorialnego, a także samorządu doradców podatkowych. Osoby powołane w skład rady muszą wykazywać się wiedzą, doświadczeniem i autorytetem w zakresie prawa podatkowego, systemu finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa gospodarczego. Na obecną kadencję Rady, jako jej członek został powołany m.in. Michał Borowski, partner w CRIDO. 

Wybierz obszar: 

Potwierdzenie możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa do zespołu czynności podjętych w związku ze sprzedażą udziałów

Status: wersja ostateczna
Data: 02/03/2021 r.
Dotyczy: potwierdzenie możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa do zespołu czynności podjętych w związku ze sprzedażą udziałów

Zobacz pliki:
>> Uchwała Nr 1 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z dnia 2 marca 2020 r.

Źródło:
>>Prace Rady

_____

Jeśli masz pytania, napisz do nas >>przejdź do formularza kontaktowego

Status: wersja ostateczna
Data: 02/03/2020 r.
Dotyczy: potwierdzenie możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa do zespołu czynności podjętych w związku ze sprzedażą udziałów

Zobacz pliki:
>> Uchwała Nr 2 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z dnia 2 marca 2020 r.

Źródło:
>>Prace Rady

_____

Jeśli masz pytania, napisz do nas >>przejdź do formularza kontaktowego

Potwierdzenie możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa do zespołu czynności zmierzających do podatkowej optymalizacji sprzedaży akcji

Status: wersja ostateczna
Data: 08/10/2020 r.
Dotyczy: potwierdzenie możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa do zespołu czynności zmierzających do podatkowej optymalizacji sprzedaży akcji

Zobacz pliki:
>> Uchwała Nr 5/2020 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z 8 października 2020 r.

Źródło:
>>Prace Rady

_____

Jeśli masz pytania, napisz do nas >>przejdź do formularza kontaktowego

Status: wersja ostateczna
Data: 08/10/2020 r.
Dotyczy: potwierdzenie możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa do zespołu czynności zmierzających do podatkowej optymalizacji sprzedaży akcji

Zobacz pliki:
>> Uchwała Nr 6/2020 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z 8 października 2020 r.

Źródło:
>>Prace Rady

_____

Jeśli masz pytania, napisz do nas >>przejdź do formularza kontaktowego

W sprawie przedłożenia stanowiska w odpowiedzi na ogłoszone konsultacje podatkowe w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Status: wersja ostateczna
Data: 23/07/2019 r.
Dotyczy: w sprawie przedłożenia stanowiska w odpowiedzi na ogłoszone konsultacje podatkowe w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Zobacz pliki:
>> Uchwała Nr 2 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z dnia 23 lipca 2019 r.
>> Załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr 2 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z dnia 23 lipca 2019 r.

Źródło:
>>Prace Rady

_____

Jeśli masz pytania, napisz do nas >>przejdź do formularza kontaktowego

W sprawie przedłożenia uwag dotyczących charakteru prawnego ogólnych wyjaśnień, o których mowa w art. 86k Ordynacji podatkowej

Status: wersja ostateczna
Data: 04/03/2019 r.
Dotyczy: w sprawie przedłożenia uwag dotyczących charakteru prawnego ogólnych wyjaśnień, o których mowa w art. 86k Ordynacji podatkowej

Zobacz pliki:
>> Uchwała Nr 1 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z dnia 4/03/2019 r.

Źródło:
>>Prace Rady

_____

Jeśli masz pytania, napisz do nas >>przejdź do formularza kontaktowego

Zasady stosowania klauzuli obejścia prawa w kontekście spełnienia przesłanek oraz moment uzyskania korzyści podatkowej w świetle przepisów przejściowych

Status: wersja ostateczna
Data: 18/12/2019 r.
Dotyczy: zasady stosowania klauzuli obejścia prawa w kontekście spełnienia przesłanek oraz moment uzyskania korzyści podatkowej w świetle przepisów przejściowych

Zobacz pliki:
>> Uchwała Nr 3/2019 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z dnia 18 grudnia 2019 r.

Źródło:
>>Prace Rady

_____

Jeśli masz pytania, napisz do nas >>przejdź do formularza kontaktowego

Status: wersja ostateczna
Data: 18/12/2019 r.
Dotyczy: zasady stosowania klauzuli obejścia prawa w kontekście spełnienia przesłanek oraz moment uzyskania korzyści podatkowej w świetle przepisów przejściowych

Zobacz pliki:
>> Uchwała Nr 4/2019 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z dnia 18 grudnia 2019 r.

Źródło:
>>Prace Rady

_____

Jeśli masz pytania, napisz do nas >>przejdź do formularza kontaktowego

Status: wersja ostateczna
Data: 18/12/2019 r.
Dotyczy: zasady stosowania klauzuli obejścia prawa w kontekście spełnienia przesłanek oraz moment uzyskania korzyści podatkowej w świetle przepisów przejściowych

Zobacz pliki:
>> Uchwała Nr 5/2019 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z dnia 18 grudnia 2019 r.

Źródło:
>>Prace Rady

_____

Jeśli masz pytania, napisz do nas >>przejdź do formularza kontaktowego

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi