Obok wielu korzyści, uczestnictwo w Programie Współdziałania wiąże się z pewnymi obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność okresowego przeprowadzania niezależnego audytu funkcji podatkowej (NAFP).

NAFP to realizowana na zlecenie podatnika weryfikacja prawidłowości wykonywania przez niego obowiązków podatkowych oraz sposobu zarządzania i nadzoru nad realizacją funkcji podatkowej w przedsiębiorstwie. NAFP mogą przeprowadzić tylko podmioty niezależne wobec audytowanego.

Dla kogo?

Oferta skierowana jest przede wszystkim do podatników uczestniczących w Programie Współdziałania, jak również do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Programu.

Z uwagi na przewidziany przepisami wymóg niezależności audytora, CRIDO może przeprowadzić NAFP dla podmiotów, które nie korzystały z naszych usług doradztwa podatkowego w okresie objętym NAFP.

Masz wątpliwości, czy CRIDO może przeprowadzić NAFP w Twojej organizacji >> Skontaktuj się z nami

Zakres naszego wsparcia

NAFP przeprowadzany przez CRIDO uwzględnia wytyczne MF, według których Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza u uczestników / kandydatów do Programu Współdziałania audyt wstępny i monitorujący, co pozwala na komfortowe przygotowanie się przez podatników do tych audytów.

NAFP kończy się przedstawieniem przez CRIDO raportu wskazującego wynik audytu i ewentualne zalecenia mające wspomóc podatnika w sprawnej realizacji funkcji podatkowej. Do raportu dołączamy dokumentację zawierającą testy i procedury, które przeprowadziliśmy w trakcie NAFP.

Korzyści

Otrzymanie raportu z niezależnego audytu funkcji podatkowej, który uczestnicy i kandydaci do Programu Współdziałania mogą następnie przekazać do Szefa KAS.

Dlaczego CRIDO?

Wiemy, jakie wymagania powinien spełniać podatnik, by zostać uznany za odpowiedzialnego, rzetelnego i spełniającego najwyższe standardy zarządzania funkcją podatkową zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów, przewidzianymi dla uczestników Programu Współdziałania.

CRIDO posiada niezbędny know-how w zakresie Programu Współdziałania:

Przygotowaliśmy 1/3 ze wszystkich spółek aplikujących do pilotażowej edycji Programu Współdziałania – projektując od nowa struktury Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, jak i tworząc ponad kilkadziesiąt procedur ogólnopodatkowych, operacyjnych oraz biznesowych na potrzeby organizacji aplikujących do Programu.

Warto sprawdzić

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi