Metoda Crido R&D

One-Stop-Shop

W wyniku współpracy z Klientami i analizy ich potrzeb zdecydowaliśmy się nadać naszej ofercie formę One-Stop-Shop, czyli kompleksowego podejścia do rozwijania innowacji. Oznacza to dla nas wykorzystywanie różnorodnych, uzupełniających się narzędzi, których integracja jest podstawowym wyróżnikiem metody Crido R&D (CRD).

Dzięki wykorzystaniu m.in. TRIZ, DFP, 6sigma, DFSS i LEAN zapewniamy Klientom świetnie uzupełniające się narzędzia umożliwiające, zarówno tworzenie przełomowych technologii, jak i optymalizowanie i stabilne ulepszanie istniejącego systemu technicznego.

Algorytm

W naszej pracy opracowujemy innowacje w sposób pragmatyczny. Konieczne jest do tego usystematyzowane, algorytmiczne podejście, które zaczerpnęliśmy z metody TRIZ.

Design for Patentability (DFP)

W ramach realizacji projektów związanych z ochroną patentową tworzonych innowacji, wykorzystujemy autorskie narzędzie profesora MIT Sergiya Ikovenko. Jest to specjalistyczna metoda służąca opracowywaniu innowacji gotowych do ochrony patentowej. W naszym zespole wykorzystujemy ją także do badania szczelności ochrony patentowej naszych Klientów i ich konkurentów.

Więcej o metodzie na DFP-institute.com

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi