KSeF czyli Krajowy System e-Faktur

Z początkiem 2022 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w zakresie fakturowania. Ministerstwo Finansów uruchomiło Krajowy System e-Faktur (KSeF), a w obrocie gospodarczym pojawiły się tzw. faktury ustrukturyzowane. Obecnie, tj. na pierwszym etapie obowiązywania regulacji, wystawianie faktur za pośrednictwem nowego systemu jest dobrowolne. Niemniej jednak zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli resortu finansów, już w 2024 r. KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym, co oznacza kompletną rewolucję, chociażby w procesie wystawiania faktur sprzedażowych dla wszystkich podatników. Perspektywa podjęcia szeregu działań niezbędnych do wdrożenia KSeF w biznesie jest zatem nieuchronna. Tym samym, nie należy zwlekać i warto, mając na uwadze zakres i skalę zmian, rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowego systemu fakturowania jak najszybciej, by na czas, prawidłowo i efektywnie dla prowadzonego biznesu móc wypełniać obowiązki dotyczące KSeF.

 

BAZA WIEDZY O KSEF

Oferta dostosowana do Twoich potrzeb związanych z KSeF

Szczegóły oferty

Jeszcze przed spotkaniem z Państwa zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie KSeF, przekażemy Państwu kwestionariusz, który pozwoli zebrać informacje mające kluczowe znaczenie dla przebiegu dalszych prac. Znajomość tych obszarów pozwoli nam maksymalnie efektywnie wykorzystać Państwa czas podczas spotkania, w trakcie którego omówimy:

✔ nowe zasady fakturowania z wykorzystaniem KSeF,
✔ zakres transakcji realizowanych przez spółkę,
✔ obecny proces fakturowania (zakup / sprzedaż), w tym zakres digitalizacji procesu w Państwa firmie, zaangażowane osoby, z uwzględnieniem źródeł danych (systemy IT),
✔ odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu,
✔ wymagania biznesowe spółki w zakresie faktury ustrukturyzowanej, zakres przyszłych prac wdrożeniowych wynikający z potrzeb organizacji (a nie wprost ze zmiany przepisów),
✔ podstawowe obszary, które zostaną opisane w raporcie red flag.

Spojrzymy również na KSeF z perspektywy IT, omówimy główne wymogi i nasze rekomendacje w kontekście naszych dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu podobnych narzędzi wspierających raportowanie, przedstawimy przykładowy schemat rozwiązania IT.

Prace będą realizowane przez ekspertów posiadających doświadczenie w obszarze podatkowym, doradztwa biznesowego oraz technologicznego.

Efekt prac

Po przeprowadzeniu warsztatu przedstawimy Państwu informacje i materiały, które umożliwią przeprowadzenie dalszych przygotowań do korzystania z KSeF:

✔ raport red flag — ogólny plan działań, jakie należy podjąć w celu wdrożenia KSeF w Państwa organizacji wraz z rekomendacjami dalszych działań (biznesowych, podatkowych, w obszarze IT),
✔ materiały szkoleniowe (prezentacja merytoryczna),
✔ pakiet startowy KSeF (niezbędne dokumenty techniczne, mapa pól KSeF).

Analiza przedwdrożeniowa zaczyna się spotkaniem merytorycznym poświęconym omówieniu idei KSeF i nowych zasad fakturowania. Celem efektywnego przygotowania do dokonania kompleksowej analizy przekażemy Państwu rozbudowany kwestionariusz, który pozwoli zebrać informacje z obszaru podatków, biznesu i IT mające kluczowe znaczenie dla przebiegu dalszych prac.

W ramach spotkań zajmiemy się:

✔ analizą dokumentów źródłowych pod kątem ich zgodności z wymaganiami schemy,
✔ omówieniem zakresu transakcji realizowanych przez spółkę,
✔ zdefiniowaniem wymagań biznesowych spółki w zakresie faktury ustrukturyzowanej, zakresu przyszłych prac wdrożeniowych wynikający z potrzeb organizacji (a nie wprost ze zmiany przepisów),
✔ zmapowaniem obecnych procesów biznesowych (sprzedażowych oraz zakupowych) oraz wypracowaniem niezbędnych zmian związanych z wprowadzeniem KSeF,
✔ omówieniem dodatkowych możliwości, jakie daje ustrukturyzowana faktura, zdefiniowaniem obszarów do automatyzacji,
✔ uzupełnieniem schemy na podstawie obecnie funkcjonujących w spółce procesów i danych posiadanych w systemach źródłowych, a także zidentyfikowaniem luk wymagających uzupełnienia z punktu widzenia kompletności schemy.

Efekt prac

✔ materiały szkoleniowe (prezentacja merytoryczna)
✔ raport z analizy luk, czyli dokument uwzględniający szczegółowy opis rozpoznanych procesów oraz typów wystawianych faktur wraz ze wskazaniem proponowanych modyfikacji w procesach, oraz w zakresie kompletności danych umożliwiających osiągnięcie zgodności z obowiązującymi przepisami, w szczególności integracji z KSeF
✔ uzupełniona ze spółką schema przygotowana zgodnie z potrzebami organizacji

✔ Przeprowadzenie kompleksowej analizy źródeł danych,
✔ Analiza istniejącego modelu uwierzytelnienia i autoryzacji (w kontekście modelu poświadczeń zbudowanych w KSeF),
✔ Analiza możliwości rozbudowy w celu dostosowania do wymagań integracji z KSeF obejmująca: zakres nowych danych, zakres nowych uprawnień, zakres koniecznych walidacji danych w kontekście formalnej zgodności ze schemą, potrzeby modyfikacji istniejących interfejsów systemowych.

Efekt prac

Dokument zawierający spis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla systemu.

✔ Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie rozwiązania zgodnego z opracowaną koncepcją.
✔ Zapewnienie wsparcia dla wdrożonego rozwiązania zgodnie z ustaloną polityką SLA

KSEF Hub — rozwiązanie dla dużych firm i międzynarodowych korporacji

Compass KSeF — rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

✔ Dostaniesz wszystko, co powyżej od szkoleń dla pracowników po wdrożenie gotowych rozwiązań.

Nie znalazłeś rozwiązania Twojego problemu? Sprawdź nasze dodatkowe usługi związane z KSeF.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi