Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) realizowany jest w ramach Planu Odbudowy dla Europy (ang. Next Generation UE) – największego w historii UE funduszu, stanowiącego odpowiedź na kryzys wywołany pandemią COVID-19.

Ten kompleksowy, wielowymiarowy plan reform i inwestycji finansowany jest ze środków europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility), a jego zasadniczym celem ma być wzmocnienie polskiej gospodarki i uodpornienie jej na ewentualne kryzysy.

W ramach KPO zaplanowane działania inwestycyjne, wspierane w formie dotacji i instrumentów zwrotnych, mają docelowo przyczynić się do realizacji 48 reform, których zakres obejmie następujące obszary:

Specyfika programu oraz jego szczególne cele związane ze wzmacnianiem gospodarki jako całości, powodują, że w przypadku części inwestycji, katalog beneficjentów zostanie ograniczony do podmiotów publicznych, jednak planowane są także dziania, w których wsparcie będą mogli otrzymać także przedsiębiorcy.

Łączna wysokość budżetu KPO to ok. 158,5 mld PLN, z czego 106,9 mld PLN stanowić będą środki w postaci dotacji, zaś 51,6 mld PLN w formie preferencyjnych pożyczek.

Wybrane konkursy dla przedsiębiorców

Wsparcie będzie przyznawane głównie w trybie konkursowym, a informacje o konkretnych naborach wniosków dla przedsiębiorców będą dostępne na naszym blogu.

Wybrane konkursy dla przedsiębiorców:

>>Dowiedz się więcej<<

Jak możemy pomóc?

  • Ocena kwalifikowalności inwestycji;
  • Określenie adekwatnego zakresu inwestycji;
  • Analiza kosztów kwalifikowanych;
  • Modelowanie zakresu projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia;
  • Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej;
  • Asysta w kontaktach z instytucjami;
  • Asysta w rozliczeniu pomocy publicznej (w tym np. przygotowanie procedur zakupowych, wniosków o płatność, przygotowanie projektu do kontroli przez Instytucję finansującą).

Doświadczenie CRIDO

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

KPO | Krajowy Plan Odbudowy | OZE | cyfryzacja | innowacje środowiskowe | cyberbezpieczeństwo | transport

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi