Klasyfikacje, stawki VAT, WIS

Właściwe określenie klasyfikacji towarów i usług jest często decydujące dla ich prawidłowego opodatkowania VAT. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się w tym zakresie wiele niejasnych przepisów, wątpliwości oraz związanych z tym sporów z organami podatkowymi. Dodatkowo do niedawna przedsiębiorcy posługiwali się w tym zakresie wyłącznie Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Jednakże przeprowadzone w ostatnich latach zmiany w matrycy stawek VAT, a w szczególności jej powiązanie z  kodami międzynarodowej nomenklatury scalonej (CN) wprowadziły w tym zakresie sporą rewolucję, która wciąż powoduje wątpliwości po stronie podatników.

Niewątpliwie przy ustalaniu prawidłowej stawki VAT pomocne jest skorzystanie z instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Pozwala ona na uzyskanie prawnie wiążącej informacji o prawidłowej klasyfikacji i stawce VAT dla danego towaru lub usługi. Jednocześnie, uzyskanie WIS zapewnia podatnikowi formalną ochronę w postaci mocy wiążącej decyzji wobec organów podatkowych, która istotnie zmniejsza, a w większości wypadków wręcz eliminuje ryzyko sankcji fiskalnych i karnych.

Warto nadmienić, że prawidłowe określenie klasyfikacji danego produktu nie ogranicza się jedynie do przypisania prawidłowej stawki VAT. Pomaga też w prawidłowym raportowaniu, chociażby poprzez ułatwienie przypisania do poszczególnych produktów kodów GTU wymaganych w pliku JPK. Właściwe przypisanie kodów CN do towarów jest również bardzo istotne z punktu widzenia wymiany handlowej, jak również określenia wysokości ceł, gdyż zawiera informacje o stawkach, preferencjach celnych czy kontyngentach taryfowych. Klasyfikacja to jednak nie tylko podatki pośrednie. Prawidłowa identyfikacja usług niezbędna jest również w kontekście podatków dochodowych – chociażby w kontekście zwolnień z opodatkowania na terenie SSE sklasyfikowanej z użyciem określonych kodów PKWiU.

Jak możemy pomóc?

Dla kogo?

  • Chcesz zaklasyfikować towary dla potrzeb realizacji obowiązków celnych czy podatkowych?
  • Potrzebujesz wsparcia w procesie ubiegania się o decyzje potwierdzające w sposób formalny tę klasyfikację, tj. decyzje: WIS, WIT, WIA czy też wydanie opinii statystycznej?
  • Potrzebujesz przeprowadzenia przeglądu oferowanego przez Ciebie asortymentu i weryfikacji poprawności przyjętych stawek VAT lub też klasyfikacji w Twojej firmie?

Co oferujemy?

  • Kompleksowe wsparcie podatnika przed organami podatkowymi w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o wydanie WIT, WIA, WIS oraz opinii statystycznej przez GUS;
  • Reprezentowanie podatnika w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących prawidłowej klasyfikacji i stawek VAT;
  • Powiązanie właściwych kodów CN z PKWiU i odwrotnie w zależności od potrzeb podatnika;
  • Weryfikację stosowanych oznaczeń GTU i innych znaczników szczególnych.
  • Przeprowadzenie kompleksowej analizy sprzedawanych towarów i usług pod kątem weryfikacji prawidłowości stosowanych stawek VAT (tzw. „przeglądy stawkowe”);
  • Wskazanie rekomendowanego sposobu formalnego zabezpieczenia pozycji w zakresie stawek VAT z uwzględnieniem dotychczasowych stawek stosowanych przez firmę i dokumentów zgromadzonych w tym zakresie;
  • Przygotowanie tzw. „defense file” wzmacniającego argumentację podatnika w zakresie stosowanych stawek VAT.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zobacz także:

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi