Cel

Minimalizacja ryzyka VAT w Polsce i innym państwie członkowskim Unii Europejskiej poprzez zabezpieczenie jego pozycji z wykorzystaniem urzędowej interpretacji o zasięgu obejmującym terytorium Unii Europejskiej. Zapewnienie neutralności fiskalnej oraz harmonizacja wykładni przepisów o VAT w sprawach o charakterze transgranicznym wspólnie z organami podatkowymi innego państwa członkowskiego, na terytorium którego, realizowana jest inwestycja.

Korzyści

Dla kogo

Podmioty uczestniczące w międzynarodowych transakcjach, które chcą upewnić się odnośnie do zasad ich opodatkowania w VAT.

Krok po kroku

  1. Wybór elementów wymagających zabezpieczenia za pomocą VAT CBR
  2. Przygotowanie wstępnego wniosku VAT CBR (oraz przygotowanie argumentacji wspierającej oczekiwania podatnika, potwierdzającej transgraniczny charakter sprawy)
  3. Przygotowanie wniosku VAT CBR
  4. Kompleksowe wsparcie podatnika po uzyskaniu VAT CBR

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi