Interpretacje podatkowe

Częste zmiany przepisów o VAT i liczne wątpliwości co do ich interpretacji rodzą poważne ryzyka przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednym ze sposobów zarządzania nimi jest pozyskanie interpretacji podatkowej, której celem jest wyjaśnienie przepisów podatkowych w konkretnych, indywidualnych sprawach podatników.

Interpretacja wydana na podstawie odpowiednio skonstruowanego wniosku nie tylko pomoże rozstrzygnąć wątpliwości, ale także zapewni ochronę rozliczeń podatkowych, nawet jeśli organy podatkowe zmienią z czasem swoje stanowisko co do wykładni danych przepisów. Aby jednak w pełni skorzystać wszystkich z zalet interpretacji istotne jest jak najdokładniejsze opisanie stanu faktycznego oraz właściwe dobranie argumentacji.

Dodatkowo w ostatnim czasie pojawiły się też nowe możliwości zabezpieczenia ryzyka podatkowego. Należą do nich Porozumienia Inwestycyjne (tzw. Interpretacje 590) oraz transgraniczne interpretacje VAT – instrumenty skierowane inwestorów strategicznych oraz podatników prowadzących działalność podlegającą VAT w innych państwach UE.

.

Jak możemy pomóc?

Dla kogo?

 • Chcesz potwierdzić z organami podatkowymi, jak zastosować przepisy w Twojej konkretnej sprawie?
 • Chcesz uzyskać urzędową ochronę swoich rozliczeń VAT?
 • Planujesz dużą inwestycję w Polsce i zależy Ci na stabilnych warunkach jej prowadzenia?
 • Prowadzisz działalność transgraniczną i obawiasz się, że organy podatkowe Polski i innego państwa UE będą odmiennie interpretować przepisy o VAT?

Co oferujemy?

Interpretacje indywidualne

 • Analizę sprawy oraz konieczności wystąpienia z wnioskiem o interpretację indywidualną.
 • Przygotowanie wniosku, zawierającego szczegółowy opis stanu faktycznego oraz argumentację podatkową.
 • Przygotowanie odpowiedzi w razie ewentualnych dodatkowych pytań organu.
 • Działanie w charakterze pełnomocnika, w tym złożenie wniosku w imieniu Klienta.

Interpretacje 590 (Porozumienie Inwestycyjne)

 • Konsultację w zakresie możliwości i zasadności skorzystania z Interpretacji 590, oszacowanie potencjalnych zysków i kosztów oraz opracowanie roboczego planu działania.
 • W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego:
 • przygotowanie wniosku oraz obsługę na etapie aplikowania,
 • wsparcie podczas spotkania uzgodnieniowego i wszelkich innych spotkań z MF związanych ze złożonym wnioskiem.
 • Po zawarciu Porozumienia Inwestycyjnego również kompleksowe wsparcie we wdrożeniu projektu i jego obsłudze, obejmujące obszar podatkowy.

Interpretacje transgraniczne (CbR)

 • Wstępną analizę stanu faktycznego pod kątem spełnienia warunków formalnych ubiegania się o uzgodnienie CbR.
 • Przygotowanie wniosku CBR w języku polskim oraz ewentualne przetłumaczenie go na język angielski i język państwa, które będzie drugą stroną uzgodnienia.
 • Bieżący kontakt z organami skarbowymi w przypadku potrzeby wyjaśnienia / uzupełniania wniosku.
 • Działanie w charakterze pełnomocnika Klienta.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zobacz także:

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi