Głównym celem Innovation Fund jest finansowanie komercyjnych projektów o istotnym znaczeniu dla dekarbonizacji Europy i budowania jej neutralności klimatycznej. Fundusz Innowacyjny to jeden z największych w UE programów finansowania demonstratorów innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, o łącznym budżecie 38 mld EUR. Wsparcie udzielane jest na flagowe projekty z zakresu: magazynowania energii; produkcji energii ze źródeł odnawialnych; wychwytywania dwutlenku węgla i jego późniejszej utylizacji (CCU); wychwytywania dwutlenku węgla oraz jego składowania (CCS); innowacyjnych technologii niskoemisyjnych dla sektorów wymienionych w załączniku I do dyrektywy EU ETS.

Innovation Fund | Założenia programu

Program skierowany jest do podmiotów prywatnych, publicznych lub ich konsorcjów, zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii znajdujących się na wysokim poziomie gotowości technologicznej (etap demonstracji), przyczyniających się do osiągnięcia istotnych efektów ekologicznych w postaci obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

W zależności od wielkości przedsięwzięcia, rozróżniamy dwa typy naborów:

  • małej skali – dla projektów o kosztach kwalifikowanych do 7,5 mln EUR;
  • dużej skali – dla projektów o kosztach kwalifikowanych powyżej 7,5 mln EUR.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej. Poziom dofinansowania w przypadku projektów małej skali wynosi 60% nakładów inwestycyjnych, a w przypadku projektów dużej skali wynosi 60% od tzw. evant costs.

Wnioski o dofinansowanie składane są bezpośrednio na szczeblu Komisji Europejskiej, a agencją odpowiedzialną za program jest European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

>>Dowiedz się więcej<< 

Jak możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Innovation Fund | Przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie

Dotacja na projekt dużej skali w branży chemicznej

Wdrażenie technologii wychywtywania CO2 w zakładach produkcyjnych w branży chemicznej.

Dotacja na projekt dużej skali w sektorze energii wiatrowej oraz produkcji zielonego wodoru

Budowa pierwszej farmy offshore o mocy 450 MW wraz z produkcją wodoru i magazynowaniem.

Dotacja na projekt małej skali w sektorze produkcji zielonego wodoru

Budowa instalacji produkcji zielonego wodoru na potrzeby branży transportowej.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

fundusz innowacyjny | innovation fund | green deal | dotacje na środowisko | dotacje CO2 | dotacje na technologie niskoemisyjne | dotacje small scale projects | dotacje large scale projects | dotacje na neutralnosc klimatyczna | dotacje esg | dotacje na technologie wodorowe

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi