Grupy VAT

Od lipca 2022 r. podatnicy mają możliwości tworzenia grup VAT. Rozwiązanie to pozwala kilku odrębnym podmiotom na wspólne rozliczanie VAT jako jeden podatnik. Jest ono znane już w większości państw UE, gdzie służy często do poprawy płynności finansowej w grupach kapitałowych lub jako narzędzie upraszczające wewnątrzgrupowe rozliczenia VAT.

Powstanie grupy VAT jest uzależnione od zawarcia umowy przez jej członków i zarejestrowania nowego podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego. Zostało także obwarowane pewnymi warunkami, w szczególności dotyczącymi powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych między podmiotami wchodzącymi w skład grupy. Po rejestracji transakcje dokonywane między członkami grupy nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Jak możemy pomóc?

Dla kogo?

  • rozliczenia VAT z tytułu transakcji wewnątrz Twojej grupy kapitałowej wymagają dużych nakładów pracy albo generują ryzyko podatkowe?
  • szukasz sposobu na poprawę płynności finansowej zakłócanej oczekiwaniem na zwrot VAT?
  • chcesz zmniejszyć niedogodności związane z ograniczonym prawem odliczenia VAT przez podmiot w Twojej grupie?

Co oferujemy?

  • analiza możliwości powołania grupy VAT oraz korzyści i kosztów związanych jej utworzeniem
  • kompleksowa asysta na każdym etapie tworzenia grupy VAT, w tym w relacji z organem podatkowym
  • dostarczenie rozwiązań informatycznych, organizacyjnych i merytorycznych wspierających konsolidację rozliczenia VAT w grupie

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zobacz także:

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi