Fundusze Europejskie dla Regionów na lata 2021-2027

Każde województwo posiada własny regionalny program, który finansuje inwestycje na jego terenie.

Szesnaście programów, opartych na strategiach rozwoju poszczególnych województw, obejmuje inwestycje w różnorodne obszary. Wśród nich znajdują się m.in.:

Budżet poszczególnych programów regionalnych

Całkowity budżet programów regionalnych w perspektywie finansowej 2021-2027 wynosi około 145 000 000 000 PLN.

Budżet rozdysponowano na 16 województw w następujący sposób:

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca.

Jak możemy pomóc?

  • Ocena kwalifikowalności inwestycji;
  • Określenie adekwatnego zakresu inwestycji;
  • Analiza kosztów kwalifikowanych;
  • Modelowanie zakresu projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia;
  • Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej;
  • Asysta w kontaktach z instytucjami;
  • Asysta w rozliczeniu pomocy publicznej (w tym np. przygotowanie procedur zakupowych, wniosków o płatność, przygotowanie projektu do kontroli przez Instytucję finansującą).

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Case study

Budowa terminalu intermodalnego

Dla przedsiębiorstwa z branży logistycznej pozyskaliśmy blisko 40 mln PLN dofinansowania dla inwestycji obejmującej budowę terminalu intermodalnego wraz z zakupem urządzeń do jego obsługi.

 

Budowa centrum diagnostycznego

Dla instytutu medycznego pozyskaliśmy ponad 10 mln PLN dofinansowania na budowę i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego i diagnostycznego. Inwestycja umożliwiła opracowanie i wdrożenie nowych metod diagnostycznych.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Porozmawiajmy o wspólnych projektach

Fundusze Europejskie dla Regionów | Programy regionalne | inwestycje | B+R | MŚP | OZE | efektywność energetyczna

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi