FEPW 1.4 Wzornictwo w MŚP

Nabór FEPW 1.4 Wzornictwo w MŚP jest instrumentem finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, poświęconym kompleksowemu wsparciu MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Jakie są możliwe źródła finansowania?

Wsparcie obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach naboru należą:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.

Jak możemy pomóc?

  • Ocena kwalifikowalności inwestycji;
  • Określenie adekwatnego zakresu inwestycji;
  • Analiza kosztów kwalifikowanych;
  • Modelowanie zakresu projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia;
  • Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej;
  • Asysta w kontaktach z instytucjami;
  • Asysta w rozliczeniu pomocy publicznej (w tym np. przygotowanie procedur zakupowych, wniosków o płatność, przygotowanie projektu do kontroli przez Instytucję finansującą).

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Case study

Opracowanie strategii wzorniczej

Dla firmy z branży chemicznej pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 tys. PLN na kompleksowy audyt wzorniczy istniejących oraz nowych produktów. W wyniku Projektu opracowana została strategia wzornicza spółki, która po wdrożeniu umocniła pozycję firmy na rynku profesjonalnych środków czystości.

 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Porozmawiajmy o wspólnych projektach

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej | Polska Wschodnia | FEPW | wzornictwo | projektowanie | wzornictwo w MŚP | audyt wzorniczy | usługi doradcze

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi