FEPW 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (Etap I i II)

Nabór FEPW 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP jest instrumentem finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, poświęconym współfinansowaniu projektów dotyczących przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i wdrożeniu modelu biznesowego GOZ – transformacji przedsiębiorstwa.

Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

Etap I jest obowiązkowy, aby aplikować do etapu II. Nie ma obowiązku składania wniosków o dofinansowanie w II Etapie działania.

Jakie są możliwe źródła finansowania?

W ramach Etapu I Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ — transformacji.

W Etapie I oceniany jest potencjał ekspercki wykonawcy — weryfikowane będzie, czy do przygotowania modelu GOZ — transformacji wykonawca wskazał co najmniej jednego eksperta. W związku z powyższym możliwe są dwa scenariusze:

– wykonawca posiada eksperta o wskazanych wymaganiach, który jest zatrudniony u wykonawcy i jego doświadczenie jest wykazane we wniosku o dofinansowanie.

– wykonawca nie dysponuje ekspertem o wskazanym potencjale i nawiązuje współpracę z osobą o wskazanym doświadczeniu, która przygotuje Model biznesowy GOZ — transformacji.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej wynosi 82 781 PLN. W etapie I Działania 1.3 FEPW kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ — transformacji.

 

W ramach Etapu II Działania 1.3 FEPW dotyczącego wdrożenia modelu biznesowego możliwe jest sfinansowanie:

Maksymalna wartość dofinansowania w Etapie II wynosi 3 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w Etapie II wynosi 5 000 000 PLN.

Jak możemy pomóc?

  • Ocena kwalifikowalności inwestycji;
  • Określenie adekwatnego zakresu inwestycji;
  • Analiza kosztów kwalifikowanych;
  • Modelowanie zakresu projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia;
  • Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej;
  • Asysta w kontaktach z instytucjami;
  • Asysta w rozliczeniu pomocy publicznej (w tym np. przygotowanie procedur zakupowych, wniosków o płatność, przygotowanie projektu do kontroli przez Instytucję finansującą).

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Case study

Utworzenie sortowni odpadów

Firma z branży gospodarki odpadami uzyskała dofinansowanie na rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez utworzenie sortowni odpadów zbieranych selektywnie. Koszty kwalifikowane inwestycji to blisko 40 mln PLN. Firma uzyskała dofinansowanie dotacyjne w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych oraz preferencyjną pożyczkę w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

 

Rozpoczęcie produkcji biodegradowalnych włóknin

Dla firmy specjalizującej się w produkcji włóknin pozyskaliśmy dofinansowanie na wdrożenie do produkcji nowego typu włókniny biodegradowalnej. Nowy rodzaj włókniny został opracowany w ramach prac B+R i znajdzie zastosowanie w produkcji wyrobów kosmetycznych takich jak chusteczki i płatki. Koszty kwalifikowane inwestycji wyniosły ponad 46 mln PLN, a dofinansowanie 20 mln PLN.

Rozbudowa instalacji recyklingu zużytych opon

Firma prowadząca działalność w zakresie wytwarzania produktów pochodzących z recyklingu zużytych opon uzyskała dofinansowanie na rozbudowę i zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. Koszty kwalifikowane projektu wyniosły prawie 25 mln PLN. Firma uzyskała dofinansowanie dotacyjne w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczkę w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Porozmawiajmy o wspólnych projektach

Dotacje na GOZ | Circular economy grants | GOZ | transformacja przedsiębiorstwa | model biznesowy | gospodarka o obiegu zamkniętym | Polska Wschodnia | FEPW | odzysk | odpady #recykling

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi