FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Nabór FEPW 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP jest instrumentem finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, poświęconym kompleksowemu wsparciu MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP | Jakie są możliwe źródła finansowania?

Wsparcie obejmuje przeprowadzenie audytu technologicznego oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Na ich podstawie – poprzez realizację działań inwestycyjnych – w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona co najmniej innowacja procesowa.

Dodatkowo premiowane będą projekty, w których oprócz innowacji procesowej zostanie wprowadzona innowacja produktowa.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach naboru należą:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.

Jak możemy pomóc?

  • Ocena kwalifikowalności inwestycji;
  • Określenie adekwatnego zakresu inwestycji;
  • Analiza kosztów kwalifikowanych;
  • Modelowanie zakresu projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia;
  • Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej;
  • Asysta w kontaktach z instytucjami;
  • Asysta w rozliczeniu pomocy publicznej (w tym np. przygotowanie procedur zakupowych, wniosków o płatność, przygotowanie projektu do kontroli przez Instytucję finansującą).

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Case study

Dla firm z różnych sektorów pozyskaliśmy łączne dofinansowanie w wysokości 30 mln PLN na cyfryzację i automatyzację przedsiębiorstw. W wyniku projektów opracowane zostały m.in. inteligentne systemy kontroli jakości i obsługi klientów, ale także rozwiązania informatyczne w obszarze automatyzacji procesów produkcji i magazynowania, które po wdrożeniu umocniły pozycję firm na rynku.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Porozmawiajmy o wspólnych projektach!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej | PolskaWschodnia | FEPW | Robotyzacja | Cyfryzacja | Przemysł 4.0 | Mapa drogowa | Audyt technologiczny |  Dojrzałość cyfrowa | Usługi doradcze

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi