Zewnętrzne finansowanie coraz częściej stanowi fundament na którym opierana jest działalność przedsiębiorstwa, podstawową przesłankę jego powstania lub dalszego funkcjonowania. Pomaga zarówno w utrzymaniu płynności finansowej jak i dynamicznym rozwoju.

Dostosowanie struktury finansowania tak, by optymalnie odpowiadała realiom gospodarczym spółki i jej otoczenia rynkowego może stanowić duże wyzwanie i za każdym razem wymaga ostrożnego planowania na przyszłość.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli pożyczki udzielane są w walucie obcej, od podmiotów zagranicznych lub wewnątrz grupy kapitałowej.

Jak możemy pomóc?

CRIDO oferuje wsparcie w zakresie:

  • poprawnego rozpoznania, odliczenia i limitowania podatkowych kosztów finansowania dłużnego
  • budowania struktur finansowych oraz refinansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej
  • strukturyzacji kosztów finansowania oraz ich alokacji do odpowiednich źródeł przychodów
  • dopełnienia obowiązków związanych z podatkiem u źródła (WHT), a także przeprowadzeniem analizy rzeczywistego właściciela, przygotowaniem wniosku o wydanie opinii w przedmiocie stosowania zwolnienia z obowiązku jego poboru oraz prowadzenia postępowania o zwrot podatku
  • zidentyfikowania i zabezpieczenia ryzyk, jakie mogą powstać w związku z otrzymywanym finansowaniem
  • zidentyfikowania ograniczeń w możliwości rozpoznawania kosztów finansowania w rachunku podatkowym
  • modelowania, inżynierii podatkowej i prawidłowego rozpoznawania kosztów finansowania na projektach inwestycyjnych

Korzyści ze współpracy 

Zespół podatkowy CRIDO może w każdej chwili liczyć na wsparcie zespołów finansowych i księgowych. Dzięki bliskiej współpracy i zróżnicowanym doświadczeniom jesteśmy w stanie realizować projekty wymagające specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zespół CRIDO składa się z kilkunastu ekspertów w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w zweryfikowaniu poprawności dokonywanych rozliczeń, oferując wsparcie w trzech formach najlepiej dostosowanych do Państwa potrzeb

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi