Elektroniczne Sprawozdania Finansowe

Compass ESF

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego muszą być składane w specjalnym formacie, zwanym potocznie JPK_SF oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jak możemy pomóc?

Wychodząc naprzeciw nowym wymogom ustawodawcy i oczekiwaniom rynku, oferujemy system Compass ESF -gotowe narzędzie, umożliwiające stworzenie Elektronicznego Sprawozdania Finansowego w strukturze XML wymaganej przepisami prawa. Cechą, która wyróżnia nasz produkt od innych obecnych na rynku, jest jego uniwersalny charakter, dostosowany nie tylko do podmiotów gospodarczych, ale również do specyficznych potrzeb sprawozdawczych instytucji finansowych, a w szczególności banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Funkcjonalności Compass ESF pozwalają tym ostatnim grupom podmiotów sporządzać e-sprawozdania zgodnie z wytycznymi ujętymi w Załącznikach nr 2 i 3 do Ustawy o Rachunkowości. W momencie generowania pliku możliwa jest weryfikacja poprawności merytorycznej i walidacja struktury logicznej pliku XML.

Oferujemy kilka wariantów usług – w zależności od potrzeb naszych klientów:

To my przygotowujemy dla Ciebie sprawozdanie finansowe w formacie XML w oparciu o dostarczone dane w określonej formie. Usługa ta nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Otrzymasz od nas gotowe sprawozdanie wraz z instrukcjami odnośnie jego dalszego podpisywania i wysyłki.

W tym wariancie system składa się z dwóch współpracujących ze sobą części: specjalistycznego arkusza Excel oraz dedykowanej aplikacji generującej plik sprawozdania.

PRZYGOTOWANIE DANYCH BAZOWYCH

Krok 1 – dane źródłowe
Specjalnie opracowany arkusz programu Excel pozwala na wczytanie danych wprost z Zestawienia Obrotów i Sald na koniec roku obrotowego.

Krok 2 – możliwa modyfikacja
Dane finansowe – zarówno dla roku bieżącego, jak i poprzedniego – mogą również zostać wprowadzone bądź uzupełnione ręcznie.

Krok 3 – automatyczna weryfikacja
Elastyczna konfiguracja rozwiązania pozwala na obsłużenie obrotówki przygotowanej w dość dowolnym układzie, zaś wbudowane formuły sprawdzające umożliwiają wychwycenie ewentualnych niezgodności bądź wskazują na podanie danych niekompletnych.

GENEROWANIE ESF

Krok 4
Działająca w systemie Windows i przyjazna w obsłudze aplikacja pobiera dane z przygotowanego arkusza Excel i tworzy plik w formacie XML.

Krok 5
Aplikacja umożliwia podpisanie sprawozdania w formie wymaganej przepisami.

Jeden, wspólny system, działający w przeglądarce internetowej, o następującej funkcjonalności:

• Wczytywanie danych źródłowych z plików CSV, XLS, TXT
• Transformacja i scalanie danych
• Generowanie plików JPK oraz JPK_SF
• Generowanie deklaracji VAT w postaci interaktywnych plików XML
• Możliwość edycji danych
• Składanie podpisu elektronicznego
• Przesyłanie danych do MF
• Archiwizacja w postaci zaszyfrowanej

System obsługuje wszystkie wymagane opcje:

Aplikacja ta obsługuje również grupy kapitałowe, zachowując rozłączną konfigurację dla poszczególnych spółek z grupy.

Dodatkowe korzyści z wykorzystania Compass ESF

 

Pobierz ulotkę o Compass-ESF

Compass-ESF - Krok w nowoczesność

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Masz pytania? Napisz do nas

Subskrybuj blogi