Elektroniczne Sprawozdania Finansowe

Compass-ESF

Począwszy od 1 października 2018 r. podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych są zobligowane do ich przekazania w postaci JPK_SF. Do tej pory sprawozdania finansowe były przekazywane w formie papierowej.

Trudność w przygotowaniu Elektronicznego Sprawozdania Finansowego i realizacji nowych obowiązków wynika przede wszystkim z braku dostępności raportu w posiadanych przez przedsiębiorców systemach finansowo-księgowych, które mógłby stanowić podstawę do przygotowania JPK_SF. W wielu przedsiębiorstwach jest to proces manualny.

Jak możemy pomóc?

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i oczekiwaniom rynku opracowaliśmy system Compass-ESF, umożliwiający stworzenie Elektronicznego Sprawozdania Finansowego w formacie wymaganym przez przepisy prawa.

Oferujemy kilka wariantów usług – w zależności od potrzeb naszych klientów:

To my przygotowujemy dla Ciebie sprawozdanie finansowe w formacie XML w oparciu o dostarczone dane w określonej formie. Usługa ta nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Otrzymasz od nas gotowe sprawozdanie wraz z instrukcjami odnośnie jego dalszego podpisywania i wysyłki.

W tym wariancie system składa się z dwóch współpracujących ze sobą części: specjalistycznego arkusza Excel oraz dedykowanej aplikacji generującej plik sprawozdania.

PRZYGOTOWANIE DANYCH BAZOWYCH

Krok 1 – dane źródłowe
Specjalnie opracowany arkusz programu Excel pozwala na wczytanie danych wprost z Zestawienia Obrotów i Sald na koniec roku obrotowego.

Krok 2 – możliwa modyfikacja
Dane finansowe – zarówno dla roku bieżącego, jak i poprzedniego – mogą również zostać wprowadzone bądź uzupełnione ręcznie.

Krok 3 – automatyczna weryfikacja
Elastyczna konfiguracja rozwiązania pozwala na obsłużenie obrotówki przygotowanej w dość dowolnym układzie, zaś wbudowane formuły sprawdzające umożliwiają wychwycenie ewentualnych niezgodności bądź wskazują na podanie danych niekompletnych.

GENEROWANIE ESF

Krok 4
Działająca w systemie Windows i przyjazna w obsłudze aplikacja pobiera dane z przygotowanego arkusza Excel i tworzy plik w formacie XML.

Krok 5
Aplikacja umożliwia podpisanie sprawozdania w formie wymaganej przepisami.

Jeden, wspólny system, działający w przeglądarce internetowej, o następującej funkcjonalności:

• Wczytywanie danych źródłowych z plików CSV, XLS, TXT
• Transformacja i scalanie danych
• Generowanie plików JPK oraz JPK_SF
• Generowanie deklaracji VAT w postaci interaktywnych plików XML
• Możliwość edycji danych
• Składanie podpisu elektronicznego
• Przesyłanie danych do MF
• Archiwizacja w postaci zaszyfrowanej

System obsługuje wszystkie wymagane opcje:

Aplikacja ta obsługuje również grupy kapitałowe, zachowując rozłączną konfigurację dla poszczególnych spółek z grupy.

Korzyści z Compass-ESF

 

Pobierz ulotkę o Compass-ESF

Compass-ESF - Krok w nowoczesność