Design for Innovations

Pakiet usług dedykowanych tworzeniu i współtworzeniu nowych produktów (innowacje produktowe) lub procesów (innowacje procesowe). W tym zakresie działania nakierowane są przede wszystkim na stworzenie zupełnie nowych dla danego Klienta rozwiązań produktowych lub procesowych, którymi wyróżni się na tle branży, w której działa. Prace twórcze mogą także skupiać się na ulepszaniu i modyfikowaniu istniejących produktów lub procesów, w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

W ramach Design for Innovations wyróżnia się:

Design on Demand

Głównym celem działań w ramach tego rodzaju usługi jest osiąganie pożądanych przez Klienta parametrów technicznych / właściwości fizyko-chemicznych określonego produktu lub procesu. Najczęstszą motywacją jest w tym przypadku osiągnięcie parametrów przewyższających rozwiązania konkurencyjne.

Design for Patentability

Celem tej kategorii usług jest opracowanie innowacji z gwarancją osiągnięcia zdolności patentowej, czyli rozwiązania, które jest nowe, ma wysoki poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. W ramach tej rodziny usług realizowane są także tzw. obejścia patentowe, czyli wypracowanie rozwiązań spełniających analogiczną funkcję, co chronione rozwiązanie konkurencji, ale bez naruszenia istniejących praw własności przemysłowej. Przy realizacji projektów związanych z ochroną patentową tworzonych innowacji, wykorzystujemy autorskie narzędzie profesora MIT Sergiya Ikovenko.

Design for Recycling

W ramach tego typu usług zasadniczym celem działania jest wypracowanie innowacyjnego rozwiązania, które pozwoli na zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, odzysk materiałów po zakończeniu cyklu życia produktu, redukcję zużycia surowców w toku produkcji oraz zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych.

Design for Cost Reduction

Jest to usługa stosowana najczęściej w przypadku produktów dojrzałych (lub wysoce dopracowanych procesów technicznych), które nie wymagają poprawy parametrów lecz które można zoptymalizować kosztowo. Prace twórcze polegają na wypracowaniu modyfikacji produktowych lub procesowych, które pozwolą zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji.

Działania związane z usługami z grupy Design for Innovation kończą się przekazaniem Klientowi:

1. Dokumentacji technicznej zawierającej:

  • opis ścieżki dojścia do koncepcji innowacyjnych rozwiązań;
  • opis rozwiązań (parametry techniczne, właściwości, funkcjonalności);
  • zestawienie (porównanie) osiągniętych parametrów z założeniami wstępnymi;
  • rysunki konstruktorskie.

2. Fizycznych demonstratorów technologii;

3. Wyników testów demonstratorów, potwierdzających założenia wstępne;

4. Szacunkowych kosztów jednostkowych związanych z wdrożeniem wypracowanej innowacji.

Dodatkowo na życzenie Klienta możliwe jest przygotowanie:

  • wirtualnego modelu 3D wybranego rozwiązania;
  • prototypu rozwiązania docelowego i przeprowadzenie na nim testów;
  • kompleksowych wytycznych wdrożeniowych dla wybranego rozwiązań, uwzględniających posiadane zasoby i ograniczenia Klienta;
  • wkładu do zgłoszenia patentowego (z gwarancją czystości patentowej);
  • prognozy i strategii dalszego rozwoju (technicznego / technologicznego) wypracowanej innowacji;
  • szczegółowej prognozy finansowej działalności gospodarczej porównującej scenariusze „bez wdrożenia innowacji” oraz „z innowacją”.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi