Częściowe odliczenie VAT – (pre)współczynnik – zwolnienia

Prawo do odliczenia VAT stanowi jeden z fundamentalnych elementów mechanizmu systemu podatku od towarów i usług, zapewniając przedsiębiorcom uniknięcia dodatkowego ciężaru finansowego w postaci podatku. W praktyce gospodarczej VAT nie zawsze jednak jest neutralny. Podatnicy realizujący czynności opodatkowane oraz zwolnione / niepodlegające VAT, muszą sprostać niełatwym zasadom częściowego odliczenia VAT. Skorzystanie z ograniczonego prawa do odliczenia VAT często jest dość trudne z uwagi na konieczność poniesienia istotnych nakładów pracy mających na celu wypracowanie optymalnego, dostosowanego do przepisów prawa i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa systemu odliczenia VAT.

Jak możemy pomóc?

Dla kogo?

Częściowe odliczenie VAT może dotyczyć podmiotów:

  • wykonujących czynności zwolnione z VAT lub niepodlegające VAT,
  • działających w branży finansowej, budowlanej lub realizujących działania o charakterze społecznym.

Co oferujemy?

Wsparcie Crido w przedmiotowym obszarze może polegać w szczególności na:

  • opracowaniu tzw. studium wykonalności pozwalającego na ocenę zasadności wdrożenia procesu odliczenia VAT przy zastosowaniu współczynnika i prewspółczynnika VAT,
  • kalkulacji wartości współczynnika i prewspółczynnika VAT, a także ustalaniu mechanizmu jego kalkulacji na przyszłość,
  • wdrożeniu procedur pozwalających na odpowiednią alokację zakupów do poszczególnych rodzajów wykonywanej przez podatnika działalności,
  • określaniu właściwego poziomu odliczenia podatku od wydatków związanych m.in. z pojazdami samochodowymi,
  • wsparciu w procesie odzyskania VAT naliczonego z zastosowaniem współczynnika lub prewspółczynnika VAT
  • ocenę zależności pomiędzy odliczeniem VAT a innymi podatkami, w tym wpływu na koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zobacz także:

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi