W zmieniającej się z dnia na dzień rzeczywistości podatkowej zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych jest jednym z największych wyzwań przed jakim stoją przedsiębiorcy. Wielość nowelizacji przepisów, zmieniające się interpretacje oraz nakładanie coraz to nowych obowiązków compliance na przedsiębiorców wymaga stałego „trzymania ręki na pulsie”. Skupiając się na rozwoju biznesu bardzo często przedsiębiorcom oraz wspierającym ich zespołom finansowo-księgowym brakuje czasu aby na bieżąco monitorować częste zmiany regulacji czy pojawiąjącej się nowej praktyki podatkowej. Sytuacja skutkująca błędnymi rozliczeniami może narazić na zaległości i sankcje podatkowe, a po stronie właścicieli biznesu oraz osób zarządzających – może powodować indywidualną odpowiedzialność karną skarbową.

Jak możemy pomóc

Dla kogo oferujemy wsparcie?

  • biznes, który stale się rozwija (w tym również wychodzi poza rynek polski), rośnie skala kontrahentów i transakcji – jednocześnie brak jest pewności czy zespół finansowo-księgowy „nadąża” za ilością zmian przepisów oraz praktyki podatkowej,
  • w trakcie bieżącej działalności pojawiają się wątpliwości w jaki sposób rozliczyć określone zdarzenie / transakcję lub jakie systemowe podejście przyjąć w zakresie rozliczenia określonej grupy transakcji,
  • pojawiają się pytania w zakresie poprawności podejścia wypracowanego na przestrzeni ostatnich lat i wątpliwości czy nadal można stosować w sposób bezpieczny to podejście czy należałoby je zmodyfikować (aby uniknąć działania wg schematu, który może rodzić ryzyka podatkowe),
  • rozważane jest przeprowadzenie szkoleń podatkowych dla zespołu finansowo-księgowego oraz innych osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowe w firmie celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa rozliczeń,
  • istnieje potrzeba aktualizacji wiedzy w firmie w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych, szykujących się zmianach przepisów oraz aktualnej praktyce podatkowej oraz wpływu zmieniającego się otoczenia podatkowego na działalność firmy

Co oferujemy? 

  •  bieżące konsultacje ze specjalistami Crido w zakresie pojawiających się „ad-hoc” problemów i zapytań podatkowych 
  • doradztwo „hotline” dostosowane do potrzeb Klienta – ryczałt miesięczny godzin do wykorzystania lub doradztwo wedle bieżącego zapotrzebowania 
  • praktyczne analizy i komentarze w zakresie zgłoszonych bieżących problemów podatkowych oraz szybkość działania ekspertów Crido (dostarczenie podsumowania / komentarza w ciągu ok. 2-3 dni roboczych) 
  • dedykowane i „szyte na miarę” szkolenia dla zespołów księgowo – finansowych przedstawiające ostatnie oraz planowane zmiany przepisów, ich wpływ na rozliczenia podatkowe spółki oraz najistotniejszą praktykę podatkową z perspektyw danego biznesu 
  • uczestnictwo w webinarach podatkowych, podczas których eksperci Crido przedstawiają najistotniejsze zmiany w przepisach oraz ich możliwy wpływ na funkcjonowanie biznesu, a także najistotniejszą praktykę podatkową. 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zespół CRIDO składa się z kilkunastu ekspertów w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w zweryfikowaniu poprawności dokonywanych rozliczeń, oferując wsparcie w trzech formach najlepiej dostosowanych do Państwa potrzeb

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi