Audit for Innovations

Jest to usługa polegająca na wykonaniu kompleksowej analizy działalności gospodarczej Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem portfolio produktowego, stosowanych procesów technologicznych, posiadanego know-how, posiadanych patentów oraz innych praw własności intelektualnej, a także ewentualnej strategii rozwojowej. Tak kompleksowe badanie pozwala określić obszary o największym potencjale do dalszego rozwoju; obszary, które warto zmodernizować w celu redukcji kosztów lub poprawienia efektywności; a także obszary, które powinny zostać wyeliminowane i zastąpione innymi rozwiązaniami.

W ramach prac identyfikowane są także możliwości innowacyjne danego Klienta, jego środowisko konkurencyjne, potencjalne ograniczenia patentowe, a także wykonywany jest tzw. benchmarking innowacyjny, czyli porównanie stopnia rozwoju i poziomu innowacyjności Klienta z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi oraz porównanie produktów i rozwiązań stosowanych przez Klienta z produktami o tym samym celu lub głównej funkcji, nawet jeśli występują one w zupełnie odmiennym sektorze. Porównanie uwzględnia także systemy techniczne niewdrożone w formie produktów, ale opisane w patentach i publikacjach naukowych.

Rezultatem prac w ramach przedmiotowej usługi, który otrzymuje Klient jest raport zawierający:

 

  • szczegółowy opis produktów (grup produktowych) składających się na portfolio klienta wraz z rozpisaniem ich głównych funkcji i cech
  • mapy rozwoju, czyli wytyczne na temat trendów rozwojowych, które będą z dużym prawdopodobieństwem dotykały poszczególnych produktów, procesów i technologii Klienta
  • porównanie poszczególnych produktów wedle stopnia wykonywania dedykowanej im funkcji, ceny względnej (porównanej z konkurencją) oraz potencjalnego zysku możliwego do wygenerowania
  • wytypowane najlepsze produkty do dalszego rozwoju, do utrzymania bazy sprzedażowej, do zwiększenia udziału w rynku oraz do wejścia na nowe rynki.
  • wytyczne koncepcyjne dla rozwoju wytypowanych grup produktowych.
  • wyniki benchmarkingu, czyli szczegółowy opis poszczególnych produktów, procesów i technologii Klienta na tle rozwiązań konkurencyjnych i w kontekście tzw. „state of the art”.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi