Wdrożenie procedury ochrony sygnalistów | Jak możemy Ci pomóc?

Prezydent podpisał ustawę o sygnalistach – nowe obowiązki dla firm

Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów. Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany, które zobowiązują firmy do wdrożenia procedur umożliwiających pracownikom bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości w miejscach pracy.

Przedsiębiorcy będą zobligowani do wdrożenia w swojej organizacji wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa. Z proponowanych przepisów wynika, że już w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy obowiązek ten będzie obejmował:

podmioty z sektora prywatnego zatrudniające co najmniej 50 osób

Brak wdrożenia poufnych i bezpiecznych procedur zgłaszania nieprawidłowości obarczone jest ryzykiem odpowiedzialności karnej.

Zapewniamy kompleksowe narzędzie zgłoszeniowe zgodne z wymaganiami nowych przepisów ​
oraz z międzynarodową normą dla systemów zarządzania zgłaszaniem naruszeń ISO 37002:2021. 

 

Funkcjonalności  Oferta

Skontaktuj się z nami 

Kto jest objęty ustawą?

Nowe obowiązki dotyczą m.in.: 

Ustawowe obowiązki obejmują m.in: 

Korzyści z wdrożenia systemu Sygnalizuj24h

Platforma Sygnalizuj24h umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości całkowicie anonimowo. Sygnalista otrzymuje indywidualny token, dzięki któremu może sprawdzać status swojego zgłoszenia i uzupełniać informacje, bez potrzeby podawania danych osobowych, adresu e-mail czy numeru telefonu.

System chroni dane przed atakami DDoS, posiada zabezpieczenia antyspamowe oraz anty-XSS. Wszystkie dane i załączone pliki są szyfrowane, co zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.

System jest dostępny w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), co oznacza, że jest przyjazny w użytkowaniu zarówno dla sygnalistów, jak i osób odbierających zgłoszenia. Nie wymaga instalacji dedykowanego oprogramowania - wystarczy przeglądarka internetowa.

Pełna funkcjonalność systemu jest dostępna maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy

Koszt wdrożenia i utrzymania narzędzia jest konkurencyjny w porównaniu do innych rozwiązań na rynku

Sygnalizuj24h oferuje możliwość skorzystania ze wsparcia prawników CRIDO Legal, specjalizujących się w prawie pracy. Pomagają oni zarówno we wdrożeniu przepisów, jak i przy późniejszym rozpatrywaniu otrzymanych zgłoszeń.

Na wypadek kontroli uprawnionych organów władzy publicznej, system umożliwia tworzenie tzw. "defence file".

System pomaga w wykrywaniu i eliminacji nieprawidłowości, które mogą obniżać pozycję rynkową firmy.

Wdrożenie systemu sprzyja budowaniu wysokiej kultury etycznego działania w firmie.

Funkcjonalności platformy Sygnalizuj24h

Dla osób zgłaszających – sygnalistów

 • tworzenie zgłoszeń poprzez HTTPS
 • możliwość zapewnienia wysokiej anonimowości zgłaszających dzięki możliwości  zgłaszania poprzez sieć Tor
 • formularze kontekstowe służące zbieraniu informacji istotnych dla  zgłaszanej kategorii problemu
 • możliwość dołączania do zgłoszeń załączników (plików) w rożnych  formatach
 • generowanie tokenów dostępowych dla zgłaszających (sygnalistów)
 • możliwość dostępu do przesłanego zgłoszenia z wykorzystaniem wygenerowanego tokena
 • uzupełnianie zgłoszeń poprzez dodawanie komentarzy oraz  załączników

Dla wyznaczonych osób odbierających

 • dostęp do wszystkich zgłoszeń
 • wysyłanie alertów e-mailowych o nowym zgłoszeniu
 • dodawanie komentarzy do zgłoszeń i pozostawianie wiadomości dla  zgłaszającego
 • możliwość zaawansowanego wyszukiwania zgłoszeń  tworzenie wydruków zgłoszeń
 • raport wszystkich stworzonych zgłoszeń

W ramach naszej usługi oferujemy

Pakiet podstawowy Pakiet rozszerzony Pakiet zaawansowany
Co obejmuje wdrożenie
 • instalacja i konfiguracja systemu​
 • szablon standardowy (szata CRIDO)​
 • instrukcja obsługi ​
  w formacie PDF
 • instalacja i konfiguracja systemu​
 • szablon strony dostosowany ​
  do klienta (kolorystyka, logo) ​
 • szkolenie online ​
  z obsługi systemu (2h)
 • instalacja i konfiguracja systemu
 • szablon strony dostosowany
 • do klienta
 • szkolenie online z obsługi systemu (2h)
 • szkolenie online dla kluczowego personelu w zakresie przepisów o ochronie sygnalistów (2h)
 • opracowanie Procedury zgłoszeń wewnętrznych
 • wsparcie merytoryczne przy ocenie zgłoszeń (1h w miesiącu)
Opłata jednorazowa (wdrożenie w 1 Spółce) 4 000 zł do 31.08.2024 r.​
5 500 zł od 1.09.2024r
6 000 zł do 31.08.2024 r.
8 000 zł od 1.09.2024r.
14 000 zł  do 31.08.2024 r.
16 000 zł od 1.09.2024r
Comiesięczna opłata utrzymaniowa dla 1 spółki* 300 zł 300 zł 950 zł

* W przypadku większej liczby spółek przedstawimy wycenę indywidualną.

Usługi dodatkowe:

wsparcie techniczne 1h  – 300 zł
konsultacja z prawnikiem 1h*  – 650 zł


*sprawy z zakresu: obsługi kanału zgłoszeń nieprawidłowości, zasad procedowania w przypadku zgłoszenia, prowadzenia postępowań  wyjaśniających, konsultacji Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych ze związkami zawodowymi / przedstawicielami pracowników
**podane ceny są cenami netto

Doświadczenie

Wielu z naszych klientów zdecydowało się już wcześniej dobrowolnie wdrożyć regulacje dotyczące ochrony sygnalistów. Wśród naszych dotychczasowych klientów są spółki m.in. branży medycznej, hotelarskiej, sektora nieruchomości komercyjnych, centrów usług wspólnych.  

Przy tworzeniu procedury zgłaszania wewnętrznych naruszeń nasi Klienci często napotykają na praktyczne problemy, których rozwiązania nie są uregulowane w przepisach. Dodatkowo pojawiają się pytania dotyczące wyboru najlepszego kanału zgłaszania naruszeń, który zagwarantuje maksymalne bezpieczeństwo zgłoszeń. 

Eksperci CRIDO, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w zakresie wdrażania procedur compliance, wesprą Państwa w realizacji obowiązków ustawowych i zaproponują rozwiązania szyte na miarę Państwa działalności, nie tylko przy opracowywaniu dokumentacji wymaganej ustawą, ale również w zakresie jej wykonywania. Jednocześnie CRIDO opracowało kompleksowe narzędzie zgłoszeniowe Sygnalizuj24h. 

>>Pobierz ofertę

Poznaj platformę Sygnalizuj24h

Digital w CRIDO

Rosnące wymagania regulacyjne oraz ciągły rozwój technologii stawiają przed biznesem nowe wyzwania,  a nas inspirują do aktywnego tworzenia nowych narzędzi i rozwiązań cyfrowych, które oferujemy klientom wraz z eksperckim doradztwem w zakresie innowacji, IT, podatków i prawa. Naszym celem jest, aby nasi klienci  mogli w bezpieczny sposób rozwijać biznes, uwzględniając przy tym także aspekty prawno-podatkowe.

Proponujemy optymalne rozwiązania dostosowane do możliwości i potrzeb klienta. Wskazujemy na aktualne  potrzeby zmian i możliwe ścieżki rozwoju organizacji. Współpracujemy razem z klientami we wdrażaniu  nowych narzędzi, zarówno od strony technicznej jak i biznesowej. Zapewniamy konsultacje ekspertów we  wszystkich obszarach prawnych jak i podatkowych.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Masz pytania - skontaktuj się z nami

Najczęściej zdawane pytania

Ustawa o ochronie sygnalistów reguluje warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa, środki ochrony dla nich oraz zasady ustalania procedur zgłaszania takich informacji.

Ochroną objęte są osoby zgłaszające lub ujawniające publicznie informacje o naruszeniach prawa, znane jako sygnaliści.

Dzieje się teraz w biznesie

Napisz do nas

Subskrybuj blogi