SayItSafely | Platforma do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w organizacji

Whistleblowing oznacza informowanie o nadużyciach, nieprawidłowościach czy nielegalnych praktykach w firmie. Z jednej strony to bardzo ważne, aby dowiedzieli o nich członkowie zarządu, czy rady nadzorczej firmy, z drugiej sygnaliści, czyli osoby informujące mogą nie czuć się komfortowo z przekazywaniem tych informacji. Ważne jest zatem, aby organizacja zapewniła swoim pracownikom możliwość zupełnie anonimowego zgłaszania takich sytuacji. W niektórych przypadkach jest to wręcz wymagane przepisami prawa.

Aktualnie w Polsce podmiotami, które muszą mieć wdrożone i prawidłowo działające systemy zgłaszania nieprawidłowości w organizacji, są instytucje obowiązane wedle Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r.

Niedługo wymagania te mogą dotyczyć prawie wszystkich przedsiębiorstw. W projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaproponowano przepisy chroniące osoby zgłaszające informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotu zbiorowego, które doprowadziły albo mogą doprowadzić lub ułatwić popełnienie czynu zabronionego. Ponadto, 16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej. Dyrektywa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez unijnych ministrów, następnie państwa członkowskie Unii, będą zobowiązane wdrożyć Dyrektywę w przeciągu dwóch lat.

Odpowiedź CRIDO na potrzeby związane z nowymi wymaganiami

 

Platforma oferowana przez ekspertów CRIDO, która umożliwia w pełni anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w organizacji, a także monitorowanie zgłoszeń oraz generowanie raportów.

Sprawdź nasz system i przygotuj się do nowych wymagań!

Pobierz ulotkę

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Funkcjonalności platformy SayItSafely

• anonimowe tworzenie zgłoszeń poprzez HTTPS
• zapewnienie wysokiej anonimowości zgłaszających dzięki możliwości zgłaszania poprzez sieć Tor
• formularze kontekstowe służące zbieraniu informacji istotnych dla zgłaszanej kategorii problemu
• możliwość dołączania do zgłoszeń załączników (plików) w rożnych formatach
• generowanie tokenów dostępowych dla zgłaszających (sygnalistów)
• możliwość dostępu do przesłanego zgłoszenia z wykorzystaniem wygenerowanego tokena
• uzupełnianie zgłoszeń poprzez dodawanie komentarzy oraz załączników

• dostęp do wszystkich zgłoszeń
• wysyłanie alertów e-mailowych o nowym zgłoszeniu
• dodawanie komentarzy do zgłoszeń i pozostawianie wiadomości dla zgłaszającego
• możliwość zaawansowanego wyszukiwania zgłoszeń
• tworzenie wydruków zgłoszeń
• pobieranie archiwów zgłoszeń w formie elektronicznej

Korzyści z wdrożenia platformy SayItSafely