Raport | Grupy VAT – grupowe rozliczenie podatników VAT w UE i w Polsce

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 lipca 2022 r. w polskim systemie VAT pojawi się instytucja tzw. Grupy VAT. Rozwiązanie oparte na art. 11 Dyrektywy VAT pozwala na wprowadzenie fakultatywnego rozwiązania dla przedsiębiorców, w ramach którego dla celów VAT grupa powiązanych firm staje się jednym podatnikiem VAT. Podejście takie pozwala nie tylko na uproszczenia rozliczeń i zmniejszenie administracji wśród podmiotów powiązanych (szczególnie w przypadku licznych transakcji pomiędzy tymi podmiotami), ale w niektórych przypadkach również na znaczącą poprawę płynności finansowej.

Wdrożone w Polsce rozwiązania w zakresie Grupy VAT będą miały dość szeroki potencjał zastosowania (brak ograniczeń branżowych), ale będą się również wiązać z dodatkowymi obowiązkami i wymogami.

Aby pobrać pełny raport, wypełnij formularz poniżej.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Wypełnij formularz i pobierz plik

Subskrybuj blogi