Publiczne i komercyjne źródła finansowania zielonej transformacji przedsiębiorstw

  • W niniejszym przewodniku przedstawiamy plan Unii Europejskiej na zieloną transformację, jego istotę, założenia i konsekwencje dla biznesu.
  • Omawiamy również możliwości finansowania tej transformacji, skupiając się zarówno na środkach rozdysponowywanych na poziomie krajowym, jak i tych pochodzących z Komisji Europejskiej.
  • W opracowaniu przedstawiamy także podział pod kątem konkretnych projektów, na jakie można uzyskać środki publiczne.
  • Przedstawiamy również instrumenty bankowe oraz założenia finansowania w dyscyplinie Project Finance.

Zachęcamy do korzystania ze środków przeznaczonych dla polskich przedsiębiorstw w budżecie Unii Europejskiej oraz oczywiście do transformacji energetycznej Państwa organizacji.


Stan na 25 kwietnia 2024 r.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Wypełnij formularz i pobierz plik

Subskrybuj blogi