Procedura APA: narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym w nowej rzeczywistości cen transferowych

Analizując atrakcyjność ubiegania się o uprzednie porozumienia cenowe (APA) przez pryzmat liczby składanych historycznie wniosków, łatwo było stawiać tezę o elitarności przedmiotowego instrumentu. Obecnie jednak dostrzegamy wyraźną popularyzację uprzednich porozumień cenowych, a okres od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. przyniósł wręcz lawinowy wzrost liczby aplikacji o APA. Mnogość korzyści płynących z APA zmotywowały nas do podjęcia próby dodatkowego spopularyzowania przedmiotowego instrumentu.

O raporcie

Celem raportu jest przybliżenie etapów procedury APA oraz statystyczne porównanie aktualnych realiów krajowej procedury APA z danymi historycznymi i praktyką innych państw. W raporcie przybliżamy również procedurę w zakresie projektowanych zasad zawierania uproszczonego porozumienia cenowego (uAPA). Część statystyczna powstała na bazie danych otrzymanych od Ministerstwa Finansów w trybie udostępnienia informacji publicznej.

W raporcie znajdziesz m.in.:

 • Statystyki kontroli
 • Obszary szczególnego zainteresowania z zakresu cen transferowych
 • Korzyści płynące z uzyskania decyzji APA
 • Omówienie procedury APA
 • Etapy procedury
 • Polska procedura APA na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
 • Popularność procedury
 • Zmiany w dotychczasowej procedurze APA
 • Główne założenia nowego rodzaju uprzednich porozumień cenowych: uproszczone porozumienie cenowe (uAPA)
 • Zakres ochrony wynikający z uzyskania APA/uAPA
 • Podsumowanie uAPA

 

Data ostatniej aktualizacji: 15 maja 2019 r

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Wypełnij formularz i pobierz plik

Subskrybuj blogi