Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansową w firmie?

Raport pokazuje wpływ nowego mechanizmu MPP na firmy w różnych sytuacjach biznesowych, np. podmiotów planujących wydatki inwestycyjne czy mających słabą pozycję negocjacyjną w stosunku do swoich dostawców.

Przedstawia on różne scenariusze oddziaływania MPP na płynność finansową firmy względem 8 kluczowych czynników. Są wśród nich m.in.:

  • siła przetargowa wobec dostawców/odbiorców,
  • sezonowość zakupów i sprzedaży,
  • skala ponoszonych nakładów inwestycyjnych,
  • czy udział rozliczeń walutowych

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Wypełnij formularz i pobierz plik

Subskrybuj blogi