Koordynacja ubezpieczeń społecznych – sytuacja Polaków wyjeżdżających za granicę i osób z UE przyjeżdżających do Polski

Formularz do pobrania raportu na dole strony 👇


Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku było historycznym momentem, który otworzył nowe możliwości dla obywateli Polski. Przystąpienie do UE oznaczało nie tylko otwarcie granic i swobodny przepływ osób, ale również dawało bardziej namacalne szanse – dostęp do nowych rynków pracy, ułatwienia w studiowaniu za granicą czy możliwość korzystania z różnorodnych programów finansowanych przez UE.

Wraz z tymi możliwościami przyszły również nowe wyzwania dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Niniejszy raport ma na celu zrozumienie wpływu zmian oraz identyfikację obszarów, które mogą wymagać dalszych reform lub dostosowań. Sprawdzamy, czy system najlepiej służy interesom obywateli Polski.

Zachęcamy do pobrania raportu!

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Wypełnij formularz i pobierz plik

Subskrybuj blogi