Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie.

Innovation Box, Patent Box, Intellectual Property Box lub IP Box – to nazwy, pod którymi w różnych krajach kryje się zachęta podatkowa, która pozwala płacić znacząco niższy podatek CIT przedsiębiorstwom, które osiągają przychody z komercjalizacji praw własności intelektualnej powstałej w wyniku przeprowadzenia prac B+R. Zasadniczo Innovation Box może dotyczyć przychodów z komercjalizacji własności intelektualnej (licencje, sprzedaż) lub przychodów ze zbycia produktów lub usług opartych o posiadaną przez podatnika własność intelektualną

Zmniejszone obciążenie podatkowe w ramach Innovation Box jest efektem zastosowania niższej efektywnej stawki CIT do określonej kategorii przychodów związanych z własnością intelektualną (Intellectual Property (IP)). W praktyce może to być efekt zastosowania:

  • wprost niższej stawki CIT dla tej kategorii przychodów,
  • zwolnienia części przychodów z opodatkowania podatkiem CIT lub
  • odliczenia części przychodów od podstawy opodatkowania CIT.

Zapraszamy do lektury raportu CRIDO i Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji pt. „Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie.”.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Wypełnij formularz i pobierz plik

Subskrybuj blogi