Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie. Wydanie II zaktualizowane.

Przedstawiamy  zaktualizowany raport dotyczący obowiązującej od stycznia 2019 roku zachęty podatkowej IP Box (Innovation Box). W wydaniu pierwszym, z czerwca 2018 r., opisaliśmy ogólne ramy stosowania mechanizmu w oparciu o wytyczne OECD (tzw. BEPS Action 5) oraz podaliśmy przykłady wdrożenia IP Box w wybranych jurysdykcjach na świecie. Obecnie, rok później, mamy już analogiczny mechanizm podatkowy wprowadzony do polskiego ustawodawstwa.  W niniejszej publikacji staramy się pokazać sumaryczne porównanie zasad obowiązujących w Polsce z regułami obowiązującymi w innych krajach.

Zapraszamy do lektury raportu CRIDO i Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji pt. „Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie. Wydanie II zaktualizowane”

Raport do pobrania na stronie Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji

Subskrybuj blogi