Akwizycje zagraniczne sposobem na rozwój polskich firm - raport CRIDO Legal

W latach 2015-2019 polskie firmy dokonywały co roku blisko 30 zagranicznych akwizycji*. Zdecydowanie najczęstszym celem przejęcia były spółki w Niemczech, gdzie polskie firmy dokonały 23 nabyć w ciągu ostatnich 5 lat. Kolejne miejsca pod względem liczby akwizycji zajęła Rumunia (15 transakcji) i Wielka Brytania (10 transakcji). Takie wnioski płyną z raportu M&A outlook: Polish cross-border outbound acquisitions 2015-2019, w którym eksperci z zespołu M&A z CRIDO Legal przenalizowali łącznie 130 zagranicznych akwizycji zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. Raport pokazuje m.in. liczbę i wielkości transakcji oraz kierunki geograficzne i branże, w których dokonywane były przejęcia.

Liczba przejęć dokonywanych przez polskie firmy za granicą od początku 2015 roku utrzymywała się na stabilnych poziomie, przy czym rekordowy pod tym względem był rok 2016, kiedy to rodzime firmy dokonały 28 zagranicznych przejęć.  Jak wynika z analizy oraz doświadczeń ekspertów z zespołu M&A w CRIDO Legal, zagraniczne przejęcia polskich firm są naturalnym sposobem na rozwój ich biznesu, przy ograniczonym potencjale rodzimego rynku.

Polskie przejęcia wg krajów

Źródło: Raport CRIDO Legal M&A outlook: Polish cross-border outbound acquisitions 2015-2019

Jak wynika z raportu CRIDO Legal, większość zagranicznych akwizycji dokonywanych przez polskie firmy miało miejsce w Europie. Najwięcej przejęć było w Niemczech (23 przejęcia w latach 2015-2019), Rumunii (15), Wielkiej Brytanii (10) i we Francji (7). Jest to o tyle naturalne, że kraje te (oprócz Rumunii) są równocześnie największymi partnerami handlowymi Polski. Dzięki zagranicznym nabyciom rodzime firmy jeszcze pewniej wkraczają na zagraniczne rynki zbytu dla swoich produktów i usług.

Polskie spółki były przez wiele lat wyłącznie celem przejęć zagranicznych podmiotów. W ostatnim okresie trend ten uległ zmianie i rocznie mamy blisko trzydzieści zamkniętych zagranicznych transakcji, w których kupującym jest polski podmiot. Są dwie kategorie firm, które decydują się na taki ruch. Z jednej strony na zagraniczne akwizycje decydują się firmy, które z sukcesem wdrożyły swój model biznesowy w Polsce i chcą go przetestować na innych rynkach. To częsty przypadek firm technologicznych, jak np. Znanylekarz.pl. W drugiej grupie są duże firmy, jak na przykład Orlen czy Asseco, dla których polski rynek jest zdecydowanie za mały i szukają możliwości rozwoju biznesu zagranicą. A jak wiadomo, dzięki zagranicznej akwizycji można relatywnie szybko uzyskać dostęp do nowego rynku - tłumaczy Mateusz Rogoziński, partner w CRIDO Legal odpowiedzialny za zespół M&A. 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Wypełnij formularz i pobierz plik

Subskrybuj blogi