Raporty i publikacje

Zagraniczne akwizycje polskich firm nie zwalniają

17 listopada 2021
4 min

Polskie firmy coraz częściej wybierają się na zagraniczne zakupy. Trend ten rozwija się od wielu lat i nie ustał podczas COVID-19. Pandemia, choć spowodowała zauważalne spowolnienie, nie zahamowała biznesowych planów polskich przedsiębiorców i inwestorów. W szczególności w Europie i w bardziej tradycyjnych branżach – wynika z raportu CRIDO Legal „Fuzje i przejęcia polskich firm w czasach pandemii (2020- Q3 2021)”.

Większy spadek krajowych niż zagranicznych transakcji w 2020 roku

Według danych opublikowanych w MergerMarket od początku 2020 roku polskie firmy dokonały 164 transakcji M&A, z czego 44 były to akwizycje spółek za granicą (27%). Po niewielkim załamaniu rynku w 2020 roku widoczne jest obecnie wyraźne odbicie, zwłaszcza w odniesieniu do zagranicznych zakupów. Po tym, jak liczba zagranicznych przejęć spadła z 22 w 2019 roku do 20 w 2020 roku, na koniec trzeciego kwartału 2021 wzrosła do 24.

Również w obszarze krajowych przejęć nastąpił spadek liczby transakcji z 82 w 2019 roku do 63 w 2020 roku.

Spadek liczby transakcji w 2020 roku jest z pewnością wynikiem pandemii i związanych z nią ograniczeń. Biznes jednak dość szybko nauczył się działać w nowych okolicznościach, a procesy M&A na nowo przyspieszyły w 2021 roku. Widać też rosnący apetyt polskich przedsiębiorców na zagraniczne akwizycje – zarówno w liczbach, jak i w naszych rozmowach z polskimi inwestorami komentuje Przemysław Furmaga, partner odpowiedzialny za zespół M&A w CRIDO Legal.

Polskie firmy wolą inwestować w mniejsze przedsiębiorstwa

Aż 57 na 69 zagranicznych przejęć (o ujawnionej wartości) w latach 2015-2019 stanowiły  transakcje poniżej 100 mln EUR. Tendencja ta nie zmieniła się w czasie pandemii. Wśród transakcji zamkniętych w okresie 2020 - Q3 2021 również dominowały te o wartości poniżej 100 mln EUR i stanowiły 84% ze wszystkich transakcji, których wartość została upubliczniona. Jak mówi Przemysław Furmaga - Jest ku temu racjonalny, logiczny powód – z reguły im większa inwestycja, tym większe potencjalne ryzyko dla biznesu, im wyższy koszt transakcji, tym większe trudności z finansowaniem.

Podobnie kształtuje się tendencja w krajowych M&A – od początku 2020 roku na 39 transakcji (o znanej wartości) aż 32 było poniżej 100 mln EUR (tj. 82%). W latach 2015-2019 było ich odpowiednio 165 na 199 (tj. 83%).

Polskie firmy najchętniej przejmują europejskie podmioty

Większość zagranicznych przejęć dokonanych przez polskie firmy miała miejsce w Europie. Sprzyjają temu podobieństwa kulturowe, ekonomiczne i prawne, jak również istniejące kontakty biznesowe z europejskimi przedsiębiorstwamikomentuje Przemysław Furmaga. Jak wynika z raportu CRIDO Legal, w okresie 2020 - IIIQ 2021 polskie firmy najczęściej sięgały po akwizycje w Niemczech (7 transakcji). Na drugim miejscu – po 4 akwizycje miały miejsce na Litwie i na Węgrzech. Poza Europą pojedyncze przejęcia zdarzały się m.in. w tak odległych geograficznie krajach, jak USA, Australia, Kanada czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wśród celów dominują firmy z sektora produkcji

Polscy inwestorzy najczęściej przejmowali za granicą firmy produkcyjne. Co ciekawe, w czasie pandemii widać wyraźny wzrost zagranicznych przejęć w sektorze biotechnologii i e-commerce. Spadło natomiast zainteresowanie firmami z branży dóbr konsumenckich.

Wykres: Liczba transakcji wg branż (w okresach: 2018-2019 i 2020 – Q3 2021)

Źródło: Raport CRIDO Legal Fuzje i przejęcia polskich firm w czasach pandemii (2020- Q3 2021)”

Z wielką uwagą obserwujemy zmiany na rynku M&A i rosnące zainteresowanie polskich podmiotów zakupami za granicą. A co więcej, w CRIDO mamy przyjemność takie transakcje prowadzić i wspierać klientów  zarówno od strony prawnej,jak i podatkowej czy finansowej. Patrząc po tegorocznym przyspieszeniu na rynku M&A można zakładać, że liczba przejęć dokonanych przez polskie podmioty za granicą mocno zbliży się do rekordowego 2016 roku konkluduje Przemysław Furmaga. Raport powstał na podstawie danych z bazy Mergermarket.

Zachęcamy do pobrania pełnej wersji raportu.

Fuzje i przejęcia polskich firm w czasach pandemii (2020- Q3 2021)

Raport zawiera podsumowanie krajowych i zagranicznych transakcji M&A dokonanych przez polskie firmy w okresie pandemii tj. w latach 2020 - Q3 2021

Pobierz
Subskrybuj blogi