Nagrody

XVII Ranking Dziennika Gazety Prawnej | Eksperci CRIDO po raz kolejny najlepszymi doradcami podatkowymi

28 marca 2023
3 min

6 wyróżnień indywidualnych dla ekspertów CRIDO oraz 2 dla całego zespołu podatkowego przyznała redakcja Dziennika Gazety Prawnej w 17. edycji rankingu największych i najlepszych firm doradztwa podatkowego w Polsce.

Wśród nagrodzonych osób na 1. miejscu drugi rok z rzędu znalazła się Ewelina Stamblewska-Urbaniak w kategorii najlepszy doradca w obszarze cen transferowych. Jest ona partnerem odpowiedzialnym za jeden z największych zespołów cen transferowych w Polsce oraz zespół wycen w CRIDO. Jej specjalizacją od wielu lat jest m.in. planowanie rozliczeń grupowych, wyceny transakcji towarowych i usługowych oraz opracowanie i wdrożenie polityk cen transferowych.

Drugi rok z rzędu redakcja DGP wyróżniła 1. miejscem także Jana Furtasa – tym razem w kategorii najlepszy doradca w obszarze podatków lokalnych. Jan Furtas to partner w 40-osobowym zespole postępowań podatkowych i sądowych – w szczególności doradza klientom w kontrolach podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych, reprezentuje ich również na rozprawach przed sądami administracyjnymi.

Pierwszym miejscem w kategorii podatków lokalnych wyróżniono także kolejnego eksperta CRIDO - Daniela Panka. Specjalizuje się on w zagadnieniach z zakresu postępowań podatkowych i sądowych, jak również w podatku od nieruchomości oraz VAT.

Dwa wyróżnienia otrzymał z kolei Adrian Stępień – II miejsce w kategorii sporów przed sądami i III miejsce w kategorii najlepszy doradca w obszarze CIT. Adrian Stępień jest doradcą podatkowym i menedżerem w zespole Tax Litigation w CRIDO.

W kategorii najlepsi doradcy w zakresie CIT nagrodę otrzymał (3. miejsce) Tomasz Bartoszek, który jest partnerem w zespole CIT w CRIDO. Ma on wieloletnie doświadczenie szczególnie w obszarze CIT, podatków międzynarodowych, transakcji oraz reorganizacji przedsiębiorstw.

Dwa wyróżnienia dla całego zespołu podatkowego CRIDO odebrał Roman Namysłowski. Kapituła redakcyjna wyróżniła 1. miejscem CRIDO w kategorii najlepsze firmy w zakresie sporów podatkowych oraz 3. miejscem wśród firm dużych.

- Doradztwo podatkowe to najliczniejszy, 160 osobowy dział naszej firmy, odpowiedzialny za współpracę z rosnącą grupą klientów. Dziękujemy kapitule rankingu zarówno za indywidualne i zespołowe nagrody. Świadczą one o słuszności przyjętej przez nas strategii rozwoju działu, która odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie profesjonalnego i kompleksowego doradztwa przy skomplikowanej i zmiennej polityce fiskalnej. Dziękuję całemu zespołowi i serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym ekspertom – mówi Roman Namysłowski.

W przyjętej przez Dziennik Gazetę Prawną metodologii opracowania rankingu decydowały wyniki firm oraz ich osiągniecia, a w kategoriach indywidualnych sukcesy doradców. Redakcja wyłoniła najlepszych doradców w kategoriach VAT, akcyza, PIT, CIT, ceny transferowe, międzynarodowe prawo podatkowe, podatki i opłaty lokalne, spory przed sądami. O ostatecznym miejscu w tej części rankingu decydowała redakcyjna kapituła, jej członkowie spotkali się i po dyskusji uzgodnili swoje wspólne stanowisko.

Nagrody

Subskrybuj blogi