Inne

Rozwój praktyki prawa pracy w CRIDO Legal

11 marca 2019
5 min

Do kancelarii CRIDO Legal dołączyła adwokat Edyta Defańska-Czujko, która objęła stanowisko counsel oraz aplikantka radcowska Marta Borówka jako junior associate. Będą one odpowiadać za obsługę klientów CRIDO w zakresie prawa pracy i wzmocnią tę praktykę w kancelarii. Po dołączeniu 2 nowych osób, zespół kancelarii liczy ponad 40 osób.

Wzmocnienie praktyki prawa pracy w CRIDO Legal jest naturalnym następstwem rozwoju kancelarii w zakresie obsługi naszych klientów. Wyzwaniem dla prawników dzisiaj są nie tylko kwestie umów regulujących zatrudnienie, ale także nowe obszary prawa pracy, takie jak: migracja pracowników, Pracownicze Plany Kapitałowe czy nowe technologie, w których pracownicy i pracodawcy coraz sprawniej się poruszają, generując tym samym nowe ryzyka prawne. Do tego dochodzi potrzeba klientów w zakresie szeroko rozumianego compliance, obejmującego również tematy pracownicze. W tych wszystkich obszarach nasi klienci mogą na nas liczyć - komentuje Jakub Ziółek, partner zarządzający w CRIDO Legal.

Dołączenie do zespołu CRIDO i nawiązanie współpracy z doświadczonymi ekspertami z pozostałych praktyk umożliwi nam dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań we wszelkich aspektach szeroko pojętego HR. Moje dotychczasowe doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa pracy w tym praktyka procesowa pokazują, że skuteczne doradztwo prawne dla naszych klientów wymaga praktycznej wiedzy zarówno w zakresie aspektów regulacyjnych jak również podatkowych oraz biznesowych. Jestem przekonana, że połączenie wiedzy i doświadczeń ekspertów CRIDO umożliwi nam zaoferowanie naszym klientom usług doradczych na najwyższym poziomie – dodaje Edyta Defańska-Czujko, counsel w CRIDO Legal.

Edyta Defańska-Czujko od 12 lat doradza pracodawcom w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Edyta posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących w szczególności outsourcing pracowniczy oraz zwolnienia grupowe. Doradza również w złożonych, w tym w transgranicznych, transferach pracowników, w zagadnieniach dotyczących elastycznych form zatrudnienia oraz w związku z zatrudnianiem pracowników tymczasowych.

Edyta doradzała kompleksowo przy jednym z największych precedensowym projektów outsourcingu do zewnętrznego podmiotu działalności spółki z sektora publicznego. W ramach prac nad projektem koordynowała proces transferu pracowników do zewnętrznej spółki, w tym prowadziła negocjacje ze stroną związkową. Proces zwolnień grupowych objął ponad kilkuset pracowników. Dodatkowo, reprezentowała klienta przez sądem w sprawach pracowniczych i gospodarczych dotyczących przedmiotowego projektu.

Z sukcesem reprezentowała również krajowego klienta w sprawie zwolnienia członków zarządu spółki w zw. z prowadzeniem przez nich działalności konkurencyjnej, w tym utworzeniem spółki konkurencyjnej i przejmowaniem klientów. Doradzała również w zakresie zakresu odpowiedzialności zarządu w zw. z wyrządzeniem spółce szkody.

Ponadto, Edyta na bieżąco doradza w zagadnieniach związanych z wynagradzaniem zarządów i kluczowych pracowników dla podmiotów prowadzących działalność regulowaną pod nadzorem KNF. Jej doradztwo dla sektora finansowego obejmuje również procesy identyfikacji w strukturze spółek pracowników, którzy mają istotny wpływ na profil ryzyka oraz opracowanie polityk w zakresie oceny kwalifikacji członków organów zarządzających i nadzorczych.

Edyta ma doświadczenie we wdrażaniu polityk mających na celu zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji, oraz molestowaniu w miejscu pracy. Stale reprezentuje pracodawców przed sądami w sprawach związanych z przedmiotowymi zagadnieniami

Zanim dołączyła do CRIDO LEGAL była partnerem i szefem praktyki prawa pracy w kancelarii wyróżnionej
w zeszłym roku w rankingu Chambers Europe. Wcześniej przez 7 lat związana była z renomowaną kancelarią prawną, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie praw pracy doradzając klientom korporacyjnym.

Jest adwokatem i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Borówka specjalizuje się w prawie pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Ma doświadczenie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz umów z kadrą menadżerską.
W toku dotychczasowej pracy zawodowej reprezentowała klientów w sporach sądowych, występując zarówno w imieniu pracodawców, pracowników, jak również związków zawodowych. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących umów o zakazie konkurencji. Opracowuje kompleksową dokumentację pracowniczą oraz wewnątrzzakładowe akty, w tym regulaminy pracy i wynagradzania. Bierze udział w badaniach prawnych spółek (due diligence).

Zainteresowanie branżą HR rozwija od 2015 r., kiedy pracowała jako młodszy konsultant HR w jednym z wiodących podmiotów z branży oil & gas. Jej doświadczenie obejmuje również pracę jako prawnik wewnętrzny w dziale prawnym spółki zajmującej się świadczeniem usług opieki medycznej, gdzie skupiała się m.in. na bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz wsparciu w zakresie prowadzonych spraw sądowych, w tym pracowniczych.

Marta jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.