Największa transakcja na rynku medycznym w 2019 roku

11 grudnia 2019
2 min

Kancelaria prawna CRIDO Legal doradzała PZU Zdrowie przy przejęciu dynamicznie rozwijającej się sieci pracowni diagnostyki obrazowej od funduszu private equity THC. Była to największa w 2019 r. transakcja na rynku medycznym – obejmowała aż 35 pracowni.

PZU Zdrowie, po uzyskaniu zgody UOKiK, podpisało umowę ostateczną dotyczącą przejęcia 100% akcji w Tomma Diagnostyka Obrazowa oraz pośrednio jej spółek zależnych, tj. Bonus Diagnosta i Asklepios Diagnostyka. Dzięki akwizycji PZU Zdrowie poszerzyło portfolio świadczonych usług na rynku medycznym o usługi diagnostyki obrazowej oferowane przez przejmowane spółki. W wyniku akwizycji liczba placówek własnych PZU Zdrowie zwiększyła się o 35 i po transakcji sieć PZU Zdrowie będzie liczyła ponad 130 placówek.

Przy transakcji doradzał zespół kancelarii pod kierunkiem Mateusza Rogozińskiego (Partner) przy wsparciu Mateusza Walczaka (Associate) oraz prawników zaangażowanych w badanie prawne. Prace zespołu obejmowało badanie due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, jak również wsparcie przy signingu oraz closingu transakcji.

Jest to kolejna transakcja, przy której doradzał zespół Mateusza - w czerwcu PZU Zdrowie przejęło 32 centra medyczne duńskiego Falck. Pozwoliło to PZU zwiększyć o połowę, z 65 do 97, liczbę swoich placówek własnych, głównie w lokalizacjach, gdzie dotychczas PZU nie było obecne.

Subskrybuj blogi