Raporty i publikacje

EAIC opublikowało drugą aktualizację Przewodnika NextGenerationEU

7 lipca 2022
6 min

Rok po uruchomieniu unijnego planu odbudowy rozpoczynają się już pierwsze finansowane z niego projekty, a European Association of Innovation Consultants (EAIC) publikuje nową wersję swojego sztandarowego raportu „NextGenerationEU Guide”, w której znaleźć można konkretne przykłady pokazujące, jak plan działa w poszczególnych krajach. Eksperci CRIDO są autorami części dotyczącej polskiego Krajowego Planu Odbudowy.


POBIERZ RAPORT: NextGenerationEU Guide, for the industry to better understand and seize its opportunities”.


Pierwsza edycja raportu została opublikowana w lipcu 2021 r., kiedy to pierwsze Krajowe Plany Odbudowy zostały przyjęte przez Komisję Europejską.

 Nowości w drugiej edycji raportu NGEU

Przewodnik NGEU zawiera syntezę treści poszczególnych Krajowych Planów Odbudowy, dostarczając informacji na temat uwzględnionych w nich priorytetów, reform i inwestycji. W sumie, 27 krajowych planów składa się na budżet 723 mld euro dotacji lub pożyczek, które mają zostać rozdysponowane w ciągu czterech lat. Każdy kraj określił jaka część budżetu alokowanego na plan odbudowy zostanie przeznaczona na cele związne z polityką klimatyczną oraz transformacją cyfrową. Średnio jest to odpowiednio 37% i 20% budżetu całego planu.

Zaktualizowany raport zawiera również informacje o otwartych i planowanych konkursach w poszczególnych krajach - „Celem raportu jest zapewnienie przejrzystości informacji na temat możliwości, jakie NGEU oferuje MŚP i przemysłowi w całej Europie, pokazując, jak skuteczny może być plan naprawy UE” - powiedział Alex Alvarez, członek zarządu EAIC i koordynator raportu.

IPCEI i REPowerEU

Raport kładzie również nacisk na współpracę międzynarodową wspieraną przez mechanizm Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Umożliwia on państwom członkowskim udzielenie dodatkowego wsparcia dla projektów realizowanych w obszarze strategicznych europejskich łańcuchów wartości i pomaga finansować ze śrdoków publicznych rozwój współpracy w zakresie badań i innowacji pomiędzy zainteresowanymi krajami. Obecnie IPCEI obejmuje 5 obszarów: mikroelektronika, baterie, dekarbonizacja i wodór, zdrowie i usługi w chmurze.

„Już pracujemy nad kolejną edycją raportu, w której zwrócimy szczególną uwagę na odpowiednie rozdysponowanie środków przekazanych przez Komisję Europejską” – wyjaśnia Alvarez. Zaznacza też, że w trzeciej edycji raportu znajdą się także informacje o planie Unii Europejskiej, który ma doprowadzić do uniezależnienia od paliw kopalnych z Rosji - REPowerEU.

„Komisja zaproponowała włączenie konkretnych poprawek do rozporządzenia w sprawie mechanizmu odporności i naprawy nowej generacji (RRM), tak aby państwa członkowskie włączyły plan REPowerEU do ich własnych planów krajowych” – powiedział Alvarez.

Przykłady projektów

Druga edycja raportu zawiera przykłady projektów już realizowanych w ramach planów odbudowy w poszczególnych krajach:


POBIERZ RAPORT: NextGenerationEU Guide, for the industry to better understand and seize its opportunities”.


EAIC

European Association of Innovation Consultants (EAIC) zrzesza konsultantów ds. innowacji w dziedzinie europejskich projektów badawczych i innowacyjnych. Grupa ma na celu ułatwienie wymiany doświadczeń i promocji najlepszych praktyk, a także podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności zawodowych i profesjonalnej wiedzy w europejskich projektach RDI. Dziś grupa zrzesza 52 członków, działających w ponad 29 krajach Europy.

Subskrybuj blogi