Inne

Druga umowa w ramach Programu Współdziałania podpisana

20 lipca 2022
4 min

13 lipca 2022 r. minister Bartosz Zbaraszczuk podpisał drugą w historii umowę w ramach Programu Współdziałania. Beneficjentem Programu, umożliwiającego nawiązanie współpracy pomiędzy szefem Krajowej Administracji Skarbowej, a biznesem, dającej podatnikom szereg korzyści, jest Basell Orlen Polyolefins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W całym procesie aplikowania do Programu spółka była wspierana przez ekspertów podatkowych CRIDO, którzy przyczynili się do podpisania dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie współpracy z administracją skarbową na zupełnie innym poziomie oraz korzystanie z dodatkowych, istotnych przywilejów m.in. możliwość zawierania porozumień w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego, stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz zwolnienia z wielu obowiązków raportowych (np. MDR).

Program Współdziałania to nowa forma stałej współpracy pomiędzy największymi podatnikami a Szefem KAS, która oparta została na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności oraz ścisłych relacjach i otwartości. Celem Programu, którego pilotaż trwa obecnie, jest zapewnienie przestrzegania przez największych podatników prawa podatkowego i minimalizowania po ich stronie ryzyk podatkowych, przy aktywnym wsparciu w obszarze podatkowym przez Szefa KAS. Współpraca w ramach Programu zapewnia prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w ramach bieżących działań podatnika, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli oraz wprowadzenie dialogu w ustalaniu skutków podatkowych kluczowych transakcji. Dodatkowo, każda firma przystępująca do programu, a także przechodząca przez proces aplikacyjny prezentuje otoczeniu biznesowemu swoje świadome podejście do budowania dojrzałej funkcji podatkowej, która jest obecnie jednym z istotniejszych obszarów postrzegania organizacji, jako podmiotu odpowiedzialnego biznesowo i społecznie.

Sam Program skierowany jest do podmiotów osiągających przychody powyżej 50 mln Euro, które po przystąpieniu mogą liczyć na obsługę dedykowanych opiekunów na poziomie Ministerstwa Finansów - obejmującą również monitoring nad wewnętrznymi procesami, w tym nad kwestiami podatkowymi - dopasowaną do swoich indywidualnych potrzeb.

Jest to model współpracy wdrożony już i funkcjonujący od lat w innych krajach m.in. Austrii, Francji, Holandii czy Wielkiej Brytanii.

Program Współdziałania to zupełnie nowa jakość w relacjach administracja podatkowa – podatnicy. Uczestnicząc od samego początku w tworzeniu tego rozwiązania w Polsce widzieliśmy jak wysoki poziom merytoryczny, ale również zrozumienie dla potrzeb biznesowych, prezentują przedstawiciele Ministerstwa Finansów i KAS. Współpracując z 7 podmiotami aplikującymi do pilotażu Programu Współdziałania widzieliśmy i cały czas widzimy również otwartość, transparentność i zaufanie w relacjach z przedstawicielami KAS. To daje rękojmię, że przy odpowiedzialnym podejściu obu stron, taka właśnie forma relacji stanie się dużo bardziej powszechna, ograniczając ryzyko sporów podatkowych i turbulencji biznesowych z nimi związanych. Oczywiście, jest to program, do którego przyjęci będą tylko podatnicy o najwyższym poziomie dbałości o rozliczenia podatkowe, spełniający bardzo wysokie standardy zarządzania i nadzoru nad obszarem podatkowym, nakreślone w wytycznych oraz podchodzący odpowiedzialnie i transparentnie do swoich obowiązków w tym zakresie. Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę zmianę jakościową oraz system korzyści, jakie niesie ze sobą Program Współdziałania. Przyjęcie aplikacji kolejnych kandydatów pokazuje jednak, że takie podmioty, dla których prawidłowe i transparentne rozliczanie podatków oraz i minimalizacja ryzyk podatkowych istnieją, działają i wspólnie z KAS będą budować tę nową jakość relacji i współpracy. Obecnie pierwsza wspierana przez nas spółka podpisała umowę o współdziałanie, kończąc tym samym proces aplikacyjny, a jednocześnie otwierając nowy etap w obszarze budowania dojrzałej funkcji podatkowej, gwarantującej bezpieczne prowadzenie działalności biznesowej. Dziękujemy za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni przez podmioty, które zdecydowały się skorzystać z naszej wiedzy i wsparcia w tym obszarze, i które obecnie wchodzą już na zupełnie nową ścieżkę zarządzania podatkami – mówi Michał Borowski, partner w zespole podatkowym CRIDO odpowiedzialny za obszar Tax governance.

Subskrybuj blogi