O CRIDO

CRIDO wkracza w Nowy Rok z 21 partnerami na pokładzie

5 stycznia 2021
3 min

W styczniu 2021 roku do grona 19 partnerów CRIDO dołączyli Jan Furtas i Łukasz Kościjańczuk. W obu przypadkach jest to wewnętrzny awans z pozycji starszego menadżera i dowód na to, że konsekwentne zaangażowanie w pracę dla klientów i budowanie relacji z nimi, jak również rozwój własny i biznesu są w CRIDO doceniane.

Na stanowiska menadżerskie awansowało 9 osób w zespołach doradztwa podatkowego, prawnego i biznesowego. Łącznie dla klientów CRIDO od początku tego roku pracuje 54 menadżerów wspieranych przez konsultantów.

Jan Furtas jako partner w zespole doradztwa podatkowego, będzie współodpowiedzialny za rozwój obszaru rozwiązywania sporów podatkowych, jak również współpracę z klientami w zakresie umowy o współdziałanie oraz podatku od nieruchomości.

Łukasz Kościjańczuk od wielu lat konsekwentnie rozwija doradztwo związane z innowacjami, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania finansowania na prace B+R i inwestycje dla klientów z sektora life science.  Jako partner w zespole Biznes i innowacje będzie kontynuował działania w tym obszarze oraz odpowiadał za budowanie pozycji CRIDO w sektorach pokrewnych do life science, jak np. biotechnologia.

Dodatkowe informacje o nowych partnerach w CRIDO

Jan Furtas jest partnerem w zespole doradztwa podatkowego w CRIDO. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych – w szczególności doradza klientom w kontrolach podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych, jak również reprezentuje ich na rozprawach przed sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w sporach dot. wyłudzeń VAT i należytej staranności oraz w związanych z nimi kwestiach, typu: zabezpieczenia na majątku, postępowania egzekucyjne, rozmowy z bankami czy budowanie strategii wizerunkowej. Jan specjalizuje się również w cooperative compliance, między innymi przygotowując duże organizacje do aplikacji do Programu Współdziałania. Zajmuje się też zagadnieniami z zakresu podatku od nieruchomości. W tym zakresie wspiera zarówno przedsiębiorców, jak i współpracuje z sektorem publicznym.

Jan jest ekspertem podatkowym Business Centre Club w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości. Brał czynny udział w pracach Ministerstwa Finansów nad finalnym kształtem Programu Współdziałania. Z CRIDO związany jest od 2013 roku.

Łukasz Kościjańczuk jest partnerem w zespole Biznes i innowacje w CRIDO. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacjami, zwłaszcza w wymiarze pozyskiwania finansowania na realizację prac B+R oraz inwestycji w formie grantów i zwolnień podatkowych. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami w selekcji i optymalizowaniu projektów, kształtowaniu strategii innowacyjności oraz finansowania innowacji i opracowaniu agend badawczych. Uczestniczył lub kierował pracą zespołów w projektach, dla których łączna kwota udzielonego wsparcia wynosi ponad 1 mld zł. Wśród obsługiwanych przez niego klientów dominują podmioty działające w obszarze Life-Science.

Łukasz jest współautorem licznych artykułów, raportów i dwóch książek z zakresu pomocy publicznej „Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA” oraz „Fundusze UE 2014 - 2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości”. W CRIDO pracuje od marca 2009 r.

Subskrybuj blogi