O CRIDO

Crido Legal doradzało PZU Zdrowie przy największej dotychczas akwizycji - przejęciu Tomma Diagnostyka Obrazowa od funduszu private equity Tar Heel Capital

15 listopada 2019
1 min

Kancelaria prawna Crido Legal doradzała PZU Zdrowie przy przejęciu dynamicznie rozwijającej się sieci pracowni diagnostyki obrazowej od funduszu private equity Tar Heel Capital.

PZU Zdrowie podpisało umowę, w wyniku której przejmie 100% akcji w Tomma Diagnostyka Obrazowa oraz jej spółkach zależnych, tj. Bonus Diagnosta i Asklepios Diagnostyka. Przejmowane spółki oferują usługi diagnostyki obrazowej. Akwizycja ta pozwoli PZU Zdrowie na poszerzenie portfolio świadczonych usług na rynku medycznym. W wyniku transakcji PZU Zdrowie przejmie ok. 35 pracowni w całej Polsce i po transakcji będzie posiadać łącznie ok. 130 placówek.

Przy transakcji doradzał zespół kancelarii pod kierunkiem Mateusza Rogozińskiego (Partner) przy wsparciu Mateusza Walczaka (Associate) oraz prawników zaangażowanych w badanie prawne. Wsparcie obejmowało badanie due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie przy signingu.

Transakcja uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Prezesa UOKiK. Zamknięcie transakcji przewidywane jest na koniec bieżącego roku.

Subskrybuj blogi