Wojciech Rafał

manager w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Biznes i digital, Doradztwo biznesowe

Wojciech jest menedżerem w zespole doradztwa biznesowego i digital Crido. Prowadzi projekty, których celem jest usprawnienie procesów wewnętrznych w organizacji oraz zwiększenie kontroli nad biznesem poprzez wprowadzanie narzędzi kontrolingowych wspierających świadome i oparte na danych podejmowanie decyzji biznesowych. Wojciech posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym i przemyśle, gdzie przez ostatnich kilkanaście lat pełnił funkcje kierownicze m.in. w obszarze planowania i informacji zarządczej oraz kontrolingu. Brał aktywny udział w pracach nad strategiami spółek m.in. w opracowaniu prognoz i projekcji finansowych. Tworzył i wdrażał narzędzia do planowania, monitorowania i rozliczania efektywności sprzedaży oraz rentowności produkcji. Brał też udział w tworzeniu procedur m.in. w zakresie zarządzania projektami oraz zakupów.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi