Sławomir Pilarczyk

partner

Skontaktuj się

Obszary: Postępowania podatkowe, Doradztwo podatkowe

Sławek posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym oraz kilkuletnie doświadczenie pracy w organach kontroli skarbowej.  ​ Specjalizuje się w doradztwie w sporach przed organami administracji podatkowej, skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi. ​ Sławek brał udział w realizacji projektów w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym oraz ograniczania ryzyka odpowiedzialności osobistej.  ​ Od początku swej kariery uczestniczył w licznych sprawach spornych dotyczących podatków, prowadzonych przeciwko organom podatkowym, celnym oraz egzekucyjnym, włączając w to kontrole podatkowe i skarbowe oraz postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne. ​ Uczestniczył w postępowaniach spornych dla klientów z wielu sektorów gospodarki, m.in. sektora paliwowego, sektora retail/dobra konsumpcyjne, sektora usług finansowych oraz sektora motoryzacyjnego.  ​ Sławek jest radcą prawnym i doradcą podatkowym oraz posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej.​

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi