Sergey Yatsunenko

Chief Technology Officer w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Pragmatic innovations

Sergey obejmuje stanowisko Chief Technology Officer w zespole Biznes i innowacje w CRIDO.   Jest specjalistą w zakresie identyfikacji, tworzenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych, ekspertem, entuzjastą oraz praktykiem w zakresie pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Jako jedyny w Polsce, oraz jeden ze 127 osób na świecie posiada certyfikat 4 stopnia Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ). Jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ oraz członkiem komitetu merytorycznego MA TRIZ. Sergey jest również znawcą zagadnień własności intelektualnej i strategii patentowych, zajmuje się rozwojem i propagacją metodyki Design for Patentability (DFP) w Polsce.  Sergey doświadczenie w zakresie projektowania innowacji zdobywał pracując dla wielu polskich i zagranicznych firm. W swojej karierze zrealizował kilkanaście projektów konsultingowych oraz przeprowadził ponad 1500 godzin warsztatów i szkoleń w zakresie współczesnej TRIZ i projektowania innowacji.   Sergey posiada tytuł doktora fizyki uzyskany w Instytucie Fizyki PAN w 2005 roku. Ukończył także Narodowy Uniwersytet w Dniepropietrowsku, gdzie kształcił się jako radiofizyk. W swojej karierze naukowej prowadził badania w zakresie właściwości optycznych nanocząstek i kropek kwantowych oraz układów mikrofalowych i terahercowych do zastosowań w medycynie, biologii oraz układach pomiarowo-badawczych. Ponadto jest ekspertem w zakresie badań metrologii powierzchni z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej oraz w zakresie badań kompozytów metal-węglowych otrzymywanych metodą galwanoplastyki.  Sergey jest autorem i współautorem 50 publikacji naukowych (Hi-index – 13), współautorem 5 patentów, twórcą i współautorem 2 podręczników dotyczących metodyki współczesnej TRIZ. Ponadto Sergey jest certyfikowanym specjalistą firmy Olympus w zakresie topografii i metrologii powierzchni. 

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi