Sergei Ikovenko

Chief Strategy Officer w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Pragmatic innovations

Prof. Sergei Ikovenko (Dr inż., Profesor Massachusetts Institute of Technology i Tufts University, Chief Strategy Officer w zespole Biznes i innowacje w CRIDO) jest jednym z wiodących ekspertów i trenerów w zakresie technologii projektowania innowacji na świecie. Jest twórcą metodyki Design for Patentability™ (DFP™), która pozwala skutecznie tworzyć innowacje z gwarancją opatentowania nowego rozwiązania. Jest także Prezesem Instytutu DFP. Metodyka DFP została włączona do programów merytorycznych studiów magisterskich wspieranych i finansowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Prof. Ikovenko w swojej karierze przeprowadził ponad 1500 seminariów i warsztatów w zakresie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) dla firm z listy Fortune500 na całym świecie. Był głównym realizatorem programów szkoleniowych i wdrożeniowych TRIZ w takich korporacjach, jak: Procter & Gamble (około 1500 inżynierów przeszkolonych przez 3 lata), Mitsubishi Research Institute (300 inżynierów), Samsung (900 inżynierów), Intel (500 inżynierów) i wielu innych. Jest głównym instruktorem w zakresie innowacji w Siemens Innovation Academy, General Electric Global Research (przez 10 lat przeszkolił ponad 1800 naukowców) oraz TRIZ Innovation Initiative Hyundai Motor Company (przez 11 lat przeszkolił ponad 500 osób), a także chińskich firm takich jak Shenhua, Huawei, VIVO itp. Prof. Ikovenko otrzymał specjalne nagrody za rozwój innowacji w firmach Procter & Gamble i Unilever. Został również wyróżniony przez firmę Samsung Electronics i otrzymał nagrodę specjalną za integracje metodyki TRIZ do szkolenia Samsung Six Sigma Black Belt. Nagroda specjalna od Hyundai Motor w 2008 roku zakończyła 8-miesięczny program rozwoju innowacji prowadzony przez prof. Ikovenko, który zaowocował złożeniem 81 patentów i zwrotem inwestycji w wysokości ponad 120 milionów dolarów. Kontynuacja programu w 2009 roku zaowocowała złożeniem 122 patentów i zwrotem inwestycji w wysokości ponad 245 milionów dolarów. Po swoim rozpoczęciu w 2008 roku program ten w Hyundai Motor jest kontynuowany do dzisiaj. Ponadto prof. Ikovenko prowadzi seminaria w zakresie metodyki TRIZ, innowacyjnej przedsiębiorczości i DFP na MIT, Harvard University, Carnegie-Melon University, California Institute of Technology, Stanford University, Vanderbilt University i innych wiodących uczelniach na całym świecie. Prowadził warsztaty dla ekspertów chińskiego i szwajcarskiego, a także polskiego urzędu patentowego. Prof. Ikovenko posiada stopnie doktora inżynierii przemysłowej i doktora inżynierii środowiska, a także tytuł magistra prawa patentowego. Jest autorem ponad 100 publikacji. Swoją karierę w dziedzinie TRIZ rozpoczął w 1986 roku. Stosowania metody uczył się bezpośrednio u jej twórcy Henryka Altszullera. Posiada wydany przez niego certyfikat wykładowcy i instruktora TRIZ. Ponadto  posiada licencję inżyniera z Commonwealth of Massachusetts i jest profesorem nadzwyczajnym w Massachusetts Institute of Technology, Tufts University, a także profesorem honorowym University of Edinburgh. Prof. Ikovenko uzyskał do tej pory 134 patenty w różnych dziedzinach inżynierii. Posiada liczne srebrne i złote nagrody otrzymane na międzynarodowych wystawach inżynieryjnych za swoje wynalazki. Otrzymał również nagrodę Innovation Award od Oak Ridge National Lab of Department of Energy, USA. Prof. Ikovenko jest przewodniczącym Rady do spraw wiedzy, metodyki i certyfikacji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu TRIZ. Posiada wiedzę, umiejętności i certyfikaty: Six Sigma Master Black Belt, QFD Black Belt oraz Lean Master-Practitioner. 

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi