Sebastian Zieliński

senior associate w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Przestępczość białych kołnierzyków, Spory korporacyjne, Compliance, Private Client

Sebastian zajmuje stanowisko senior associate w zespole White Collar Crime w CRIDO. Jest adwokatem, doktorem nauk prawnych i kryminologiem. Zajmuje się sprawami karnoskarbowymi oraz karnymi w zakresie cyberprzestępczości, przestępczości korporacyjnej, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej. W zakresie prawa karnego oraz regulatory compliance Sebastian pracuje z przedsiębiorstwami i menedżerami między innymi z sektora technologicznego i telekomunikacyjnego, a także sektora nieruchomości oraz przemysłu. Sebastian jest również adiunktem badawczo-dydaktycznym na Politechnice Warszawskiej, gdzie jako wykładowca prowadzi zajęcia m.in. z cyberprzestępczości oraz ryzyk prawnych i compliance w działalności inżynierów i menedżerów. Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym monografii "Prawo do obrony podmiotu zbiorowego". Za działalność naukową był nagradzany m.in. przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów ds. Badania Nadużyć oraz ISSA Polska - Stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie ukończył studia doktoranckie na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo oraz na kierunku Kryminologia, a także studia licencjackie na kierunku Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi