Sabina Carbol - Majnusz

senior associate w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Prawo pracy, Prawo

Sabina jest radcą prawnym i zajmuje stanowisko senior associate w zespole prawa pracy w CRIDO Legal. Doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także prowadząc w imieniu klientów postępowania sądowe. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w procesie due diligence dot. prawa pracy w związku z jedną z największych fuzji na rynku polskim. Posiada bogate doświadczenie procesowe – zarówno w precedensowych postępowaniach gospodarczych (również postępowania arbitrażowe) związanych m.in. z zielonymi certyfikatami czy sporami budowlanymi jak i w postępowaniach pracowniczych, np. związanych z mobbingiem. Sabina ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Z CRIDO Legal współpracuje od 2019 r., początkowo w ramach praktyki litigation, a obecnie employment. Wcześniej doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach w Krakowie i w Warszawie.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi