Radosław Żuchowski

starszy konsultant w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Podatki, VAT i akcyza

Radosław specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Swoje ponad pięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobył m. in. w międzynarodowej firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki. Jego praktyka zawodowa obejmuje uczestnictwo w licznych transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych, strukturyzowanie rozliczeń VAT dla transgranicznych transakcji towarowych, bieżące doradztwo podatkowe dla podmiotów polskich i zagranicznych, przeprowadzanie przeglądów podatkowych (w tym z zakresu CIT) oraz centralizację rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Radosław ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; jest również absolwentem kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Prowadził szkolenia z zakresu VAT. Jest też autorem publikacji o tematyce podatkowej w prasie codziennej i specjalistycznej.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi