Michał Gwizda

partner zarządzający

Skontaktuj się

Obszary: Doradztwo biznesowe, Dotacje i instrumenty zwrotne, Partnerstwo publiczno-prywatne

Michał jest współzałożycielem firmy doradczej CRIDO  i partnerem zarządzającym odpowiedzialnym za zespół Biznes i innowacje w CRIDO. Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania w ramach pomocy publicznej oraz mechanizmów fiskalnych na projekty badawczo-rozwojowe i inwestycje, w szczególności dla branż life science, produkcyjnej, ICT, rolno spożywczej czy OZE.  Doradza również w zakresie kształtowania strategii innowacji, digitalizacji czy dekarbonizacji przedsiębiorstw pod kątem możliwości ich dalszego finansowania. Kierowany przez Michała zespół, liczący ponad 60 specjalistów, zdobył ponad 10 mld PLN wsparcia z pomocy publicznej dla ponad 600 projektów. Ponadto Michał angażuje się w tworzenie polityki innowacyjnej w kraju oraz ulepszanie procesów administracyjnych związanych z wykorzystaniem funduszy publicznych.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi