Marta Kolimaga

starszy menedżer w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Crowdsourcing innowacji

Marta zajmuje się pozyskiwaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, utworzenia centrów B+R, wdrożenia nowych technologii, oraz zwolnień podatkowych. Doradzała w procesie pozyskiwania i wykorzystywania przyznanego dofinansowania publicznego przedsiębiorstwom m.in. z branży energetycznej, chemicznej, medycznej. Marta odpowiada za proces przygotowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania finansowania z funduszy publicznych (biznes plany, studia wykonalności) oraz doradztwem w zakresie rozliczania współfinansowanych projektów.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi