Marcin Tytkowski

dyrektor w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Strategy and Debt Advisory

Marcin posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku w zakresie doradztwa finansowego, strukturyzacji i organizacji finansowania, refinansowania czy restrukturyzacji istniejącego zadłużenia i doradztwie strategicznym, w tym 5 letnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w instytucjach bankowych. W trakcie swojej kariery Marcin wspierał swoich klientów także w sporządzaniu biznesplanów, studiów wykonalności, analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych, budowie i audycie modeli finansowych, opracowaniu IBR, opracowaniu testów prywatnego inwestora. Realizował projekty dla wielu branż, w tym przemysłowej, wydobywczej, energetycznej, budowlanej, logistycznej, naftowej, gazowej, petrochemicznej, FMCG, nieruchomości komercyjnych. Dzięki pełnieniu kluczowej roli w zakończonych sukcesem projektach pozyskiwania finansowania Marcin posiada długoletnie i bardzo dobre relacje z instytucjami finansowymi działającymi w Polsce i w regionie CEE. Marcin jest absolwentem University College London (UCL) na kierunku ekonomii.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi